LDN-studie: Trygt - men uten fysisk effekt

Lav dose naltrekson (LDN) er trygt og kan ha positiv effekt på mental livskvalitet, men ingen effekt på fysisk livskvalitet. Det viser en amerikansk studie.

03.03.2010 09:27 - Olav Førde, MS-forbundet

Resultatene av en klinisk fase II-studie på sikkerhet og effekt av LDN som MS-behandling er nå publisert i tidsskriftet "Annals of Neurology".

Her heter det at LDN er trygt og kan ha positiv effekt på mental livskvalitet hos personer med MS, men ingen effekt på fysisk livskvalitet.

Studien ble ledet av Dr. Bruce Cree ved Universitetet i California i San Fransisco og er den første placebo-kontrollerte kliniske studien som ser på effekt av LDN på personer med MS.

I Norge bruker rundt 400 personer LDN, mange av dem har MS (Kilde: www.ldn.no).

Forskerne fant at livlig drømmevirksomhet var eneste bivirkning av å ta LDN. På grunn av stort frafall blant deltakerne i studien, konkluderte forskerne med at større studier er nødvendig for å avklare effekt av LDN på total livskvalitet.

Dr. Susan Kohlhaas i det amerikanske MS-forbundet sier at neste skritt blir å