MS-forbundet

Stiftet: 1966
Medlem av FFO: 24.09.1980
Antall medlemmer: ca. 8 300
Antall lokallag: 48
Utgir: MS-Bladet (4 nr per år)+ MS-rapporten i desember hvert år.


MS info-linje

MS-forbundet har etablert en grønn linje til Nasjonalt kompetansesenter for MS i Bergen.

Mer...

MS-forbundet er medlem av:

Det nordiske MS-Rådet
Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)
Funksjonshemmedes Studieforbund (FS)
Helse og Rehabilitering
European Multiple Sclerosis Platform (EMSP)
Multiple Sclerosis International Federation (MSIF)

MS-forbundet innehar flere tillitsverv i disse.

Vær kritisk til kilder

Du som nylig har fått diagnosen MS, kan til tider få mer informasjon enn du syns er ønskelig. Slik kan det også være her på forbundets hjemmesider. Ta til deg informasjon i ditt eget tempo, og vær kritisk til kilder.(Red.)

Relatert stoff

»
Den nasjonale MS-dagen (07.02.2005)
»
Lover for Multippel Sklerose-Forbundet i Norge, revidert på landsmøtet på Gardermoen, oktober 2012 (07.02.2005)