MS-dagen: Kamp for bedre rehabilitering

ms-dag-kirkenes-barn-lite-nett.jpg

Den årlige MS-dagen ble markert over hele landet 25. august med bakkeløp, ballonger og kamp for bedre rehabilitering.

24.08.2012 19:23 - Olav Førde, MS-forbundet

Om lag halvparten av MS-forbundets 48 lokallag markerte MS-dagen 25. august. Det rapporteres om stor oppmerksomhet og god pressedekning mange steder.

I Kirkenes var det familiedag med bakkeløpet «Melkesyra».

- Vi hadde 75 påmeldte til løpet pluss mange besøkende, og folk prater allerede om neste års melkesyre, forteller en sliten men fornøyd lokallagsleder, Linda Jensen i Kirkenes. Sponsingen fra næringslivet i byen blant annet til premier har vært fantastisk, forteller hun. De hadde 38 store og små premier som ble trukket ut på startnummer, og alle barna som var med, fikk premiepose.

Også fra flere andre steder i landet rapporteres det om god oppslutning rundt arrangementene. i Rogaland MS-forening var det ung-gruppa som hadde ansvaret. 13 stilte opp på Stavanger torg med informasjonsmateriell og heliumsballonger. 11 av dem var under 30 år. Siri Katrine Malde, som leder foreningen, syns det er flott at så mange unge med MS nå engasjerer seg.

ms-dag-kirkenes-voksne.jpg
Fra bakkeløpet i Kirkenes på MS-dagen.

Rehabilitering

Mange lokalaviser rundt om i landet har dekket arrangementene, og også belyst MS-dagens tema, som denne gang var «rehabilitering». Her er MS-forbundets innspill når det gjelder utviklingen på rehabiliteringsfeltet:

Dårligere rehabiliteringstilbud til personer med multippel sklerose

Multippel sklerose (MS) er en komplisert og sammensatt diagnose. Tverrfaglig behandling og rådgivning er ofte helt nødvendig for å mestre denne sykdommen. Kartlegging , planlegging og trening gir mulighet for å klare jobb og daglige aktiviteter.

I Fredrikstad nektes en mann med langtkommet MS, rehabilitering ved Eiksåsen MS-senter i Bærum, som er spesialister på denne gruppen. Helseregionen henviser til kommunens rehabiliteringstilbud.

I Tromsø rives et etablert rehabiliteringsmiljø for MS opp og flyttes inn i en travel sykehushverdag. Samtidig avslår helseregionen å sende MS-pasienter til rehabilitering på landets eneste senter som har spesialisert seg utelukkende på rehabilitering av MS-pasienter, MS-Senteret Hakadal. Rehabiliteringen skal gjøres lokalt.

MS-forbundet frykter denne utviklingen. Helseregionene skal spare penger, og politikerne har bestemt gjennom Samhandlingsreformen at kommunene skal overta mye av rehabiliteringsansvaret.

Dette ansvaret er mange kommunene i dag ikke i stand til å ta.

En rapport fra Riksrevisjonen viser blant annet at kun 16 prosent av kommunene ikke har rehabiliteringsplasser i institusjon og få kommuner kan tilby opptrening for kognitive funksjoner. Samtidig viser rapporten at det har vært en reduksjon i helseforetakenes rehabiliteringskapasitet som har gitt lengre ventetid for pasientene. Undersøkelsen peker på at verken spesialist- eller kommunehelsetjenesten har et godt nok grunnlag for å ha oversikt over det faktiske rehabiliteringsbehovet i helsetjenesten.

Riksrevisjonens undersøkelse om rehabilitering innen helsetjenesten viser at virkeligheten står i skarp kontrast til politikernes uttalte målsetting om å styrke rehabiliteringstilbudet i Norge.

All rehabilitering behøver ikke foregå på spesialiserte sentre eller avdelinger. Men når det dreier seg om en sammensatt og livslang sykdom som MS, må spesialistene tas i bruk. Ved MS-senteret i Hakadal samarbeider fysioterapeuter, ergoterapeuter, sykepleiere, nevrologer og nevropsykologer om rehabiliteringsforløp som gir personer med MS et godt grunnlag for å mestre et langt liv med sykdommen.

I dag opplever vi at senger står tomme ved senteret, mens behovet for spesialisert MS-rehabilitering er skrikende.

MS-forbundet mener at dette er uakseptabelt. God rehabilitering kan utgjøre forskjellen på et liv i isolasjon og et liv med aktiv samfunnsdeltagelse. De ressursene vi har i dag, må tas i bruk - ikke bygges ned.

Tips noen om denne siden