Kort om MS

Noen korte fakta om multippel sklerose (MS)

30.09.2008 13:48

• MS er en kronisk betennelsessykdom i det sentrale nervesystemet som kan forårsake forskjellige grader av uførhet. Noen får symptomer bare én gang, så går symptomene tilbake. Andre blir sterkt handikappede.

• MS rammer hvert år mellom 250 og 350 personer i Norge. I dag lever om lag 10.000 mennesker i Norge med MS. Norge er et av de land i verden som har flest MS-rammede sett i forhold til folketallet.

• Symptomer kan være nummenhet, synsforstyrrelse, nedsatt gangfunksjon, lammelser i armer og bein, balanseproblemer, svimmelhet, problemer med finmotorikken og kronisk utmattelse.

• MS er over dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn.

• MS er den sykdommen som hyppigst fører til uførhet hos unge voksne i den vestlige verden.

• MS-gåten er ikke løst. Man vet ennå ikke hva som forårsaker sykdommen. Antagelig spiller både genetisk disposisjon og miljø inn.

• MS kan i dag ikke helbredes, men bremses og lindres.

• MS er normalt ikke en sykdom man dør av, men en sykdom man dør med.

(Kilde: MS-forbundet)

Tips noen om denne siden

Utviklet av Renommé Communication<