Hopp til hovedinnholdet

Fysioterapi best i varmt klima

Behandling med fysioterapi har god effekt på personer med MS. Bedringen varer lengst etter behandling i varme strøk.

Dette går fram av en studie som har sammenliknet fysioterapi ved MS i Norge (Hakadal) og Spania (Tenerife), som har et subtropisk klima. Deltakerne var personer med MS mellom 18 og 60 år som hadde gangproblemer, men ikke varmeintoleranse. 60 personer ble inkludert og delt i to grupper. Gruppene fikk daglig fysioterapi i fire uker med behandling motsatt sted året etter.

Best på Tenerife

Det ble vist bedringer både i Hakadal og på Tenerife. En seks-minutters gangtest rett etter behandling viste økning i gangdistanse på 70 meter for de som ble behandlet på Tenerife. I Hakadal var økningen 49 meter. Tre måneder etter behandling var bedringen 45 meter i Spania og 33 meter i Norge. Seks måneder etter behandling var forskjellene større. Nå var bedringen 43 meter i Spania og 20 meter i Norge. Graden av opplevd anstrengelse under gangtesten var lavere i Spania enn i Norge for alle tre måletidspunkter.

- Dette viser at fysioterapi ved MS har effekt både i Norge og i varmere strøk. Og at virkningen holder seg best etter behandling i varmt klima.

- Resultatene tyder på at behandlingsopphold med fysioterapi i varmt klima vil være et verdifullt tilbud for personer med MS.

Det sier prosjektleder og fysioterapeut Tori Smedal til ms.no. Hun har i studien samarbeidet med Nasjonalt kompetansesenter for MS, Universitetet i Bergen, MS-Senteret Hakadal og Clinica Vintersol på Tenerife. Deltakerne er rekruttert fra Haukeland Universitetssjukehus i Bergen og Akershus Universitetssykehus (AHUS).

Studien varte i 19 måneder. Med en progredierende sykdom som MS kunne en forvente forverring av fysisk funksjon i løpet av denne perioden. Men det skjedde ikke. Fysisk funksjon var noe bedre for gruppen som helhet ved avslutning av studien, opplyser Smedal.

 Fysioterapibehandlingen var basert på det såkalte Bobath-konseptet. Her forsøker man å påvirke bevegelseskontrollen ved å behandle de enkeltkomponentene som begrenser funksjonen. Så settes disse sammen til funksjonelle aktiviteter. For eksempel søker man, ved å fokusere på stabilitet og kontroll i bekken, hofter og overkropp, å skape grunnlag for å kunne bevege armer og bein kontrollert.

Helserelatert livskvalitet ble undersøkt ved hjelp av selvrapportering. Deltakerne skulle fylle ut skjemaer blant annet med spørsmål om hvordan sykdommen hadde virket inn på dagliglivet de siste 14 dagene. Rett etter behandling var det bedring både i Norge og i Spania. Men bedringen var klart størst i Spania.

- Dette tyder på at deltakerne har opplevd behandling i varmt klima som godt og positivt, sier Smedal.

Det ble imidlertid ikke funnet langtidseffekt her. Større fokus på mestringsstrategier og en mer helhetlig tilnærming under behandlingsoppholdene vil kanskje kunne gi bedre effekt også av disse aspektene på lengre sikt, tror Smedal.

- Oppløftende

- Dette er oppløftende resultater. De viser jo tydelig at fysioterapi ved MS har god effekt i Norge og enda bedre i varmere strøk. Det betyr at tilgangen på slik behandling må bedres begge steder, sier Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet.

Flere pasientgrupper i Norge har i dag tilbud om behandling i varmere strøk. Det gjelder blant andre revmatikere, personer med psoriasis og personer med senskader av poliomyelitt. Disse har dokumentert nytte av behandlingstiltak i varmt og solrikt klima.

- Denne studien viser at også personer med MS har nytte av behandling i varmt klima, sier Enstad.

Det var MS-forbundet som i 2005 fikk et samlet storting med på å undersøke nytten av behandlingsreiser til varmere strøk for MS-pasienter i Norge. Helse- og omsorgsdepartementet har bestilt studien av Seksjon for Behandlingsreiser til utlandet. Denne seksjonen er lagt under Revmatologisk avdeling på Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

Seksjonen engasjerte i sin tur fagmiljøet på Haukeland Universitetssjukehus til å gjennomføre studien. En rapport er oversendt Helsedepartementet.

- Vi vil følge behandlingen nøye og gi innspill til departementet i tiden som kommer, sier Enstad.

- Vår klare innstilling etter å ha lest rapporten er at også personer med MS nå må få tilbud om behandlingsreiser til varmere strøk.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.