Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar

Lars Bø

Nevrolog

Medisinvalg

Hvem bestemmer?

Hei!
Hvem er det bestemmer hvilken medisin som skal være førstevalg for nydiagnostiserte? Er det noen medvirkningsprosess og hvem er eventuelle høringspartnere? Har vi som MS-syke mulighet til å uttale oss/påvirke?

Samvalg er viktig!

Hei,

Valget av medisin skal være et samvalg: https://helsenorge.no/rettigheter/samvalg

Du skal foreta et best mulig informert behandlingsvalg i samarbeid med din MS-behandler.
Du har dermed ikke bare mulighet for å uttale deg, prosessen skal være en dialog, hvor du blir så involvert som du selv ønsker.

Behandlingsvalget er heldigvis ikke helt «låst» til en enkelt medisin, men må tilpasses den enkelte pasient. Dette blir en totalvurdering for legen og pasienten i samråd. Det vil være viktig å bestemme om pasientens sykdom (sykehistorie, funn ved undersøkelse og MR-bilder) gjør at pasienten trenger en mer høyeffektiv behandling. Legen vil ta hensyn til anbefalingene i MS-retningslinjene fra Helsedirektoratet, til informasjonen som står i NevroNel (som er en slags nasjonal metodebok), og til hvilket medikament som er rimeligst blant medisiner som er sammenlignbare i effekt og risiko (ut fra tilbud til legemiddelinnkjøps-samarbeidet (LIS).

Det vil naturligvis også være viktig hvilke medisiner som passer best i forhold til pasientens preferanser (ønske om behandling på sykehuset eller hjemme? Tablett eller infusjon?), hva som gir minst risiko for pasienten (har pasienten JC-virus antistoff?, har pasienten en annen sykdom som gir en økt risiko ved noe enkelt MS-medikament?, tar pasienten andre medisiner som passer dårlig sammen med de MS-medisiner en tenker å gi?, hvor enkelt blir det for pasienten å følge opp den nødvendige oppfølgningen for medikamentet (for eksempel å få tatt de nødvendige blodprøver, og andre kontrollprøver?). Det må tas hensyn til om pasientens livssituasjon kommer til å forandre seg de neste årene (for eksempel lange utenlandsopphold). Det er også viktig å klarlegge om pasienten ønsker eller kan ha fremtidig ønske om å få barn, og hva som er tidsperspektivet på det. I så fall vil en hos kvinner vurdere kunnskapen om sikkerheten for barnet ved graviditet og amming under/etter behandling med de ulike MS-medikamentene, opp mot hva som vil gi moren en best mulig forebyggende effekt på MS-sykdommen. En vil også vurdere om pasienten sikkert har attakkpreget MS (RRMS), eller om sykdommen har progressive trekk. Ved MS med en progressiv sykdomsutvikling bør en vurdere om det er et godt grunnlag for å gi «bremsemedisin», og om en i så fall skal gi en medisin som (også) har en mulig forebyggende effekt på gradvis sykdomsutvikling (progressiv MS). Dette vil bli mer aktuelt når Ocrelizumab blir registrert, men kan til en viss grad også være aktuelt ved vurdering av behandling med rituximab.

Alt dette vil være med i behandlingsvalget for lege og for pasient.Vennlig hilsen
Lars Bø

-

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.