Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar

Fra sykepenger til uførepensjon

Hva er veien?

Hei Bente

Jeg har nå vært sykemeldt en lang periode, og det er tvilsomt om jeg kan komme tilbake til 100% stilling i den jobben jeg har nå. Vurderer å bite i det sure eplet og vurderer evt 50% uførepensjon.
Men, hvordan vil dette slå ut økonomisk – i forhold til pensjon fra folketrygden, KLP?

Siden jeg tjener mer enn 6 G, vil ikke det overskytende tas med i beregningen av uføretrygd i det hele tatt?
Synes det er vanskelig å finne ut av alt sammen, og håper på noen innspill fra deg.
På forhånd takk.

Hei

Jeg er enig med deg i at det kan være vanskelig å finne ut av hvor en skal lete etter svar på slike spørsmål. Jeg vedlegger derfor noen linker, slik at du kan gå inn å lese mer spesfikt om spørsmålene dine.

Fra arbeid til sykepenger, via arbeidsavklaringspenger til uføretrygd

Du skriver at det er tvilsomt om du kan gå tilbake til den jobben du har nå, i 100%, og at du vurderer å søke om 50% uførepensjon.

Det er mange tiltak som vanligvis kommer før en får innvilget en uførepensjon.

Tilrettelegging på arbeidsplassen

Noen forsøker seg i full jobb igjen etter endt sykepengeperiode, om helsa holder. De opparbeider seg da nye sykepengerettigheter, etter et halvt år, slik at de slipper å gå over på ytelser fra det offentlige eller redusere stillingsprosenten.

Det første skritt er ofte tilrettelegging på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er pliktig til å tilrettelegge (så langt det er mulig) slik at også arbeidstakere med redusert arbeidskapasitet, fortsatt kan delta i arbeidslivet. Det er et samarbeide mellom NAV og arbeidsgivere, og arbeidstakere, slik at Nav vil kunne yte støtte til ulike tiltak. Mulighetene er mange, og det er derfor viktig at dere samarbeider om tiltakene.
Se mer om inkluderende arbeidsliv her:

https://tjenester.nav.no/veiviserarbeidsgiver/tilrettelegge/du-onsker-a-tilrettelegge

Om du ikke vil kunne arbeide til tross for tilrettelegging, er det dessverre ingen andre løsninger enn arbeidsavklaringspenger og så evt uføretrygd. Husk at det må søkes om AAP (i samråd med din lege) før endt sykepengeperiode.

Arbeidsavklaringspenger

Det vanlige er at en går en over på arbeidsavklaringspenger, om en ikke er frisk etter utløpet av sykepengeperioden.

Det kreves at du er minst 50% arbeidsufør. Det må være en viss mulighet for at arbeidsevnen din kan bli bedre gjennom behandling, arbeidsrettede tiltak eller oppfølging fra NAV. Det er svært viktig med en god legeerklæring som beskriver ditt funksjonsnivå. Siden Nav vil finne tiltak som evt kan hjelpe deg til annen type arbeid, så er det best om du selv har tenkt gjennom hva som er mulig for deg, før det lages en tiltaksplan.

NAV ønsker å teste ut restarbeids evnen, og kan iverksette ulike tiltak, i samarbeide med deg.
Målet er å hjelpe personer å komme over i annet inntektsbringende arbeid.

https://veiledearbeidssoker.nav.no/utenfor-arbeidslivet-lenge/aap?sprak=nb


Sykepenger tilsvarer ofte full lønn. (inntil 6 G 1 g er kr 98 858.-). Det beregnes også pensjonspoeng av sykepenger, og de vil være innenfor beregningen av din uførepensjon.
Arbeids avklaringspenger er 66 % av sykepengene, og regnes også med i beregningen av pensjonspoeng.

AAP i en overgangsperiode:

https://www.nav.no/no/person/arbeid/arbeidsavklaringspenger/arbeidsavklaringspenger-aap/arbeidsavklaringspenger-aap-i-overgangsperioder

Beregning av uføretrygd

Uføretrygden utgjør også 66% av beregningsgrunnlaget. For uføretrygd er beregningsgrunnlaget gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt for de tre beste årene innenfor et tidsrom på de fem siste årene før uføretidspunktet. Folketrygdloven har egen bestemmelse som beskriver hvordan man skal finne inntekten før uføretidspunktet.
For inntekt mellom 6 G og 12 G blir bare 1/3 av inntekten medregnet.


KLP
Siden du er medlem av KLP, så kan du også få få en midlertidig uførepensjon (uten at du har rett til AAP eller uføretrygd fra NAV). Det gjelder om du blir syk i mellom 20% og 50 % stilling.

Beregningene generelt kan du få om du kontakter www.klp.no. Du kan også ringe dit og snakke med noen som har kjennskap til hele bildet evt logge deg inn selv med kodebrikke fra banken din. Da ser du på «min side «alt du har opptjent, tid mm.

Søknadsskjemaer ligger også på hjemmesiden deres.
Utbetalinger fra KLP samordnes vanligvis med folketrygden.

Håper dette skapte litt orden i kaoset.
Lykke til!

Vennlig hilsen Bente

-
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.