Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar

Bente Skog

Sosionom og familieterapeut

Sosionom og familieterapeut med lang erfaring med MS. Hun har i flere år jobbet som sosionom på MS-Senteret Hakadal.

Fritak fra arbeidsgiveransvaret

Hvordan er reglene?

Hei,
Jeg lurer hvordan reglene er rundt fritak fra arbeidsgiveransvaret? Hvor lenge tar det før denne trer i kraft om man har sommerjobb?

Jeg har fått høre at det finnes noe som heter gradert sykemelding eller tidsuavhengig sykemelding, som man kan ha ved siden av fritaket fra arbeidsgiveransvaret. Hva er riktig? Så man ikke må gå til legen hver dag når man er dårlig.

Gjelder ikke ved sommerjobb

Hei,
Fritak for arbeidsgiveransvaret er en regel hvor arbeidsgiver fritas for utbetaling av sykepenger ved langvarig eller kronisk sykdom:

Ved langvarig eller kronisk sykdom som medfører risiko for særlig stort sykefravær, kan arbeidstakeren eller arbeidsgiveren søke om at NAV dekker sykepengene i arbeidsgiverperioden.

Se mer informasjon her: https://www.nav.no/no/Bedrift/Oppfolging/Sykmeldt+arbeidstaker/Sykepenger/kronisk-syk-arbeidstaker

Fritak for arbeidsgiveransvaret, kan en først få når en over tid har vært sykemeldt. Dette måles gjerne over ett til to år. Som en norm må en ha vært sykemeldt over 35 dager.

Dessverre så gjelder da ikke fritak fra arbeidsgiveransvaret ved kortvarige arbeidsforhold som sommerjobb.
Om du har sommerjobb så må du arbeide i fire uker før du har rett på sykepenger

Gradert sykemelding gis når en har en restarbeidsevne og ved tilrettelegging fra arbeidsgiver, så kan en arbeide i lavere tempo, gjøre annet arbeid o.l. Hensikten er å opprettholde kontakt med arbeidsplassen selv om en er syk.

Se mer informasjon her:

https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Sykmeldt%2C+arbeidsavklaringspenger+og+yrkesskade/gradertsykemelding

Vennlig hilsen Bente
(Svar sendt 11.01.19)

-
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.