Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar

Muntlig oppsigelse

Kan jeg bli sagt opp når jeg er sykemeldt?

Hei, Bente

Jeg er 100 % sykemeldt for tiden, men er nylig blitt oppsagt muntlig pga nedbemanning.

Jeg har ikke fått noen skriftlig oppsigelse, men fikk beskjed om at den må jeg skrive selv. De skulle så skrive under!

Men, jeg er jo sykemeldt, kan de si meg opp da?

Hva er den beste løsningen for meg nå? Skal jeg be om skriftlig oppsigelse likevel, og melde meg ledig hos NAV? Eller skal jeg fortsette å være sykemeldt, og vente med å melde meg arbeidsledig?

Jeg har snart vært sykemeldt i 1 år, og lurer på veien videre når sykemeldingsperioden er slutt?

Vanligvis ikke

Det er vanligvis ikke anledning til å si opp arbeidstagere når de er sykemeldte.

En muntlig oppsigelse er ikke riktig fremgangsmåte, og er derfor ikke gyldig. Siden du ikke har hatt et møte med arbeidsgiver og ikke fått en skriftlig oppsigelse med begrunnelse, så er du fortsatt ansatt.

Du skriver at du er daglig leder. Da er det ikke samme stillingsvernet som for arbeidstakere, så det er mulig du må ta annet arbeide i oppsigelsestiden.

Den skriftlige oppsigelsen, med begrunnelse, at de nedbemanner, skal være sendt ut i god tid før du må tre ut av stillingen.

Om du er i stand til å til å arbeide etter endt sykepengeperiode, så må du gå tilbake til arbeidsplassen..

Du har nå vært sykemeldt i snart et år.
Om du fortsatt er ute av stand til å arbeide pga sykdom, etter endt sykepengeperiode er det arbeidsavklaringspenger fra NAV som er aktuelt. Legen din må bekrefte at du ikke er i stand til å arbeide pga sykdom.
Jeg tror du først bør snakke med legen din om veien videre, vedrørende arbeid eller fortsatt sykemelding.

Du bør ikke si opp selv i denne perioden, og heller ikke ved endt sykepengeperiode.

Om du velger å si opp selv, og du ikke går over på arbeidsavklaringspenger, vil du ha en karantenetid på 12 uker, før du får dagpenger.
Det er viktig å være klar over at karantenetiden løper fra det tidspunktet du søker om dagpenger. Det er dog en avgrensning. Etter seks måneder er saken foreldet, og en kan søke om dagpenger på vanlig måte.

https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/4-10-forlenget-ventetidLykke til, hilsen Bente


(Svar sendt 04.12.2018)

-
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.