Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar

Bente Skog

Sosionom og familieterapeut

Sosionom og familieterapeut med lang erfaring med MS. Hun har i flere år jobbet som sosionom på MS-Senteret Hakadal.

Tidsubegrenset lønnstilskudd

Jeg er mye borte fra jobb grunnet fatigue. Kan dette være et alterrnativ?

Hei,

Jeg er mye borte fra jobb pga fatigue. Det er vanskelig å forutsi og det kan gå kort tid mellom anfallene. Jeg har kontaktet NAV, de mener det må gå 16 dager mellom hver gang jeg benytter egenmelding. Det er vanskelig å benytte sykemelding for disse fraværene. Finnes det noen annen mate å gjøre dette på – et økonomisk system som gir støtte til min arbeidsgiver for de dagene jeg er borte?

Leste på nav.no og om en ordning som kalles tult. Tidsubegrenset lønnstilskudd – kan det benyttes her?

NAV skal følge opp

Hei,‬

‪Refusjon til arbeidsgiver ved særlig stort sykefravær.‬‬‬‬
‪I utgangspunktet er det rett som NAV sier - det må gå 16 dager mellom hver gang en kan benytte egenmelding, og vanligvis er det begrenset antall ganger i året.‬‬‬‬

‪Hvis en arbeidstaker har hyppig fravær pga kronisk sykdom, så kan enten du eller arbeidsgiveren din, søke NAV om fritak for arbeidsgiverperioden. Dvs de første 16 dagene. Jfr lov om folketrygd kapitel 8, § 8-20. Dersom søknaden innvilges, vil din arbeidsgiver få refusjon for utbetalte sykepenger, også i arbeidsgiverperioden. Legeerklæring må foreligge.‬‬‬‬

‪Tidsubestemt lønnstilskudd og tilrettelagt arbeid i arbeidsmarkedsbedrift ble erstattet med tiltaket varig lønnstilskudd 1. januar 2016. https://www.nav.no/no/Person/Arbeid/Oppfolging+og+tiltak+for+a+komme+i+jobb/Tiltak+for+a+komme+i+jobb/tidsubestemt-lønnstilskudd--805374506 ‬

Vilkårene er at deltakeren har varig og vesentlig nedsatt funksjonsevne og står i fare for å gå over på uføretrygd.
I et samarbeid mellom NAV og arbeidsgiver kan NAV gi tilskudd til lønnen din, som en kompensasjon for lavere produktivitet. NAV skal også følge opp med veiledning og rådgivning.

Lykke til, hilsen Bente

-
Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.