Hopp til hovedinnholdet

Spørsmål og svar

Bente Skog

Sosionom og familieterapeut

Sosionom og familieterapeut med lang erfaring med MS. Hun har i flere år jobbet som sosionom på MS-Senteret Hakadal.

Vil jeg tape mye på å gå ned i stilling?

Jeg er mye trett og er bekymret for om jeg klarer å jobbe fullt.

Hei,
jeg er en mann på 42 år, med kone og to barn.
Jeg fikk MS-diagnosen for noen år siden, og den kan vel kalles MS light.
Arbeider nå i en 100 % stilling, trives godt både med arbeidet og med kollegene.
Ledelsen har vist seg forståelsesfull og jeg har til en viss grad fått tilrettelegging på jobb.
Jeg begynner nå å merke effekten av fatiguen – er mye trett og jeg er bekymret for om jeg klarer å være i en 100% stilling.
Spørsmålet mitt blir da om jeg vil tape mye på å gå ned i en 50% stilling – vil det bli merkbart på lønn/ feriepenger?
Vil pensjonen min gå ned på noen måte?

Ja, du vil tape penger

Hei!
Så bra at du har en så god arbeidsplass!

Jeg skjønner bekymringene dine, og det er viktig å være klar over hvilke konsekvenser valgene en tar får.

Det vil alltid lønne seg å arbeide fremfor å gå over på andre ytelser. Svaret på spørsmålet, om du vil tape penger på å gå ned til en 50 % stilling, er derfor ja.

Der klart at om en må velge mellom å fungere i hverdagslivet, helsa si og mer penger, så må en velge det første. Det finnes likevel en del alternativer, som du kan se nærmere på.

Først litt kort om saksgangen for å gå over til trygdeytelser:

1. Om du ønsker å gå ned i stilling, vil det vanlige være å sykemelde seg en periode. Det kan hende du kan hente deg inn igjen, og fortsette å arbeide i den stillingen du har. Du vil da få sykepenger til livsopphold, som vil erstatte arbeidsinntekten.
Ved full arbeidsuførhet ytes 100% sykepenger - opptil et tak på 6 x grunnbeløpet i folketrygden. Dvs ca 530.000.-kroner.

Sykepengerettighetene varer i 1 år – uansett om du bare er sykemeldt i 20%. Du opptjener pensjonspoeng av sykepenger, men ikke av arbeidsavklaringspenger.
Som vanligvis er neste fase:

2. Når retten til sykepenger er utløpt, kan det være aktuelt med arbeidsavklaringspenger, om du ikke er i stand til å gå tilbake til 100% stilling. Arbeidsevnen må være nedsatt med minst 50% , og arbeidsavklaringspenger er vesentlig lavere enn sykepenger.
De er ca 68 % av sykepengegrunnlaget.

3. Uføretrygd er siste etappe her. Fra januar 2015 ble det en del endringer, slik at det ble enklere å kombinere arbeid og trygd.
Uføretrygden beregnes etter gjennomsnittsinntekten av de tre beste av de siste fem årene før uføretidspunktet. Inntekt beregnes opp til 6 x grunnbeløpet i folketrygden og utgjør 66% av beregningsgrunnlaget. Uføretrygden justeres i forhold til uføregraden.

Som du skjønner vil både lønn, feriepenger og pensjon bli påvirket om du skulle velge å arbeide mindre.

Om du klarer å stå i arbeid så er det en del virkemidler tilgjengelig. Her er en kort oversikt – på hjemmesidene til Nav vil du finne mange fler.

* Arbeidsgiver vil kunne få dekket en del utgifter til tilrettelegging, slik at du mestrer å stå i arbeid lenger. Det finnes ganske mange tilretteleggingstilskudd – for eksempel til assistent, muligheter for tilpasset arbeidstid, muligheter for hvile på kontoret osv.
* Du kan benytte en utvidet egenmeldingsordning.
* Det kan være muligheter for tilskudd ved midlertidig transportbehov.

Masse lykke til!

Vennlig hilsen
Bente


-

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.