Hopp til hovedinnholdet

Stønad til bil

av Turid Hesselberg

Dette er noe som erfaringsmessig mange med MS er opptatt av å få kunnskaper om.

Det er betyr mye for de fleste å komme seg ut, og det å få stønad til bil kan gjøre dette lettere. Det er imidlertid mange regler og kriterier som er viktige å se på, og så kan en vurdere om det foreligger grunn til å søke.

Det er også viktig å vite at det er to grupper bil man kan søke om : Gruppe 1 bil som er vanlig personbil og gruppe 2 biler som er kassebiler (man må ha behov for reis/rampe for å komme inn/ ut av bilen). Det er ulikt regelverk for disse to gruppene.

Men først og fremst det som gjelder begge grupper:

Man kan få stønad til bil

a) reise til og fra arbeids- eller opplæringssted

b) for å kunne utføre sin funksjon som hjemmearbeidende (gjelder for eksempel de som har barn som skal fraktes til og fra barnehage)

c) forhindre eller bryte en isolert tilværelse ( er et godt argument for mange med MS, hvor viktig det er å kunne delta på sosiale arenaer)

d) avlaste sin familie i tilfeller hvor funksjonshemmingen medfører en særlig stor pleiebyrde og derved bidra til å forhindre innleggelse i helseinstitusjon og lignende.

Man må kunne sannsynliggjøre at en har et reelt og betydelig behov for transport, og funksjonshemmingen må være av en slik art at reise med offentlige kommunikasjonsmidler ikke er mulig eller medfører slike belastninger at det ikke er rimelig å forlange det.

Vær oppmerksom på at dersom transportbehovet kan dekkes tilfredsstillende av andre familiemedlemmer eller TT-kjøring, gis det ikke stønad/ tilskudd til bil.

Det som til syvende og sist er avgjørende er den økonomiske behovsprøvingen. Ved tilskudd til gruppe 1 biler/ rente- og avdragsfritt lån til gruppe 2 biler er regelen den at har man en inntekt som er større en folketrygdens grunnbeløp x 6 så har man ikke krav på tilskudd/ stønad. Grunnbeløpet er i dag på 82.122,-. Likevel er det for gruppe 2 biler et gunstigere regelverk, ved at hvis man har over folketrygdens grunnbeløp x 6, men fyller vilkårene ellers, så betaler man en egenandel på kr. 150.000,-, og selv om bilen kan koste mange ganger dette, skal en likevel ikke betale mer.

Vær også oppmerksom på at det er ikke bare søkers inntekt som teller, er man gift eller er samboer med felles barn, så legges også hans/ hennes inntekt til. Her trekkes det ifra 1 G ved beregningen. Det gis også fradrag med en ¼ G der søker forsørger ektefelle og/ eller har barn under 18 år.NB! En får ikke tilskudd/ stønad til bil hvis en har en bil som er nyere enn 11 år i husstanden eller er i arbeid og har en bil som er nyere enn 8 år og kjørt mindre enn 150.000 km. Eneste unntaket her er hvis for eksempel ektefellen er helt avhengig av bil i sitt arbeide og får en bekreftelse fra arbeidsgiver på dette.

Dette betyr at har man inntekt under 3G så får man fullt tilskudd til en gruppe 1 bil (personbil) på kr. 151.620,- kr og 100% rente- og avdragsfritt lån til gruppe 2 biler.

Dersom en har alminnelig inntekt før særfradrag på mer enn 3G, så avkortes stønaden trinnvis. Det vil si at har man en alminnelig inntekt på 4,5G, så får man 50% av tilskuddet til gruppe 1 biler og 50% rente- og avdragsfritt lån til gruppe 2 biler.

Man kan også få tilskudd til å ta førerkort, og her er behovsprøvingen på samme måte som for stønad til bil.

Når man trenger spesialtilpasning i bilen, er det ingen behovsprøving på dette.

Når det gjelder tilskudd til gruppe 1 biler (personbiler) så kan en fritt velge hvilken bil man vil ha. Man får tilskuddet og det bilen evt koster mer, betaler man av egen lomme. En kan også få tilskuddet og kjøpe en bruktbil, men regelen er den at den bør ikke være mer enn 2 år, hvis det er installert spesialutstyr, så skal dette vare i 11 år. En eier bilen selv og en står fritt til å bytte før det er gått 11 år, men må da betale dette selv. Nytt tilskudd får man ikke før det er gått 11 år. Da er bilen fullt avskrevet.

Til gruppe 2 biler (kassebiler) gis det først og fremst stønad til en bil som egner seg for gjenbruk. Hvis det ikke finnes, får man stønad til rimeligste, hensiktsmessige bil, og her har NAV avtale med bilforhandlere. For gruppe 2 biler må bilen fullkaskoforsikres og anbefalt service fra bilforhandler må følges. Vær også oppmerksom på at søker må enten være sjåfør eller passasjer i bilen. Man må ikke låne ut bilen til andre familiemedlemmer, skulle det da skje en ulykke, må en selv stå for kostnadene. Hvis det kan sannsynliggjøres at det er annen sjåfør som bruker bilen i tjeneste for den som har fått stønad, er dette greit.

Vær oppmerksom på at der man har fått stønad til gruppe 2 bil for å komme seg til og fra jobb så er det mulig å bytte etter 8 år og / eller at bilen har gått minst 150.000 km.

Har en fått tilskudd til gruppe 1 bil og sykdommen utvikler seg slik at en har behov for en stor bil (gruppe 2) før det har gått 11 år, dvs. man trenger heis/ rampe for å komme seg inn i bilen, så kan man søke om dette.

Vil også nevne at det er mulig å søke om grunnstønad til transport/ drift av bilen.

Gyldig førerkort

Man må ha gyldig førerkort, hvilket betyr at hørsel, syn og reaksjonsevne ikke er nedsatt slik at det medfører trafikkfare. Enkelte medisiner kan også medføre at reaksjonsevnen blir nedsatt. Noen med MS får kognitive vansker, som gjør at de ikke lenger klarer å orientere seg i trafikkbildet eller at reaksjonsevnen er nedsatt. Da har man ikke lenger gyldig førerkort, og skulle det da skje en ulykke, og dette kommer frem, så vil forsikringsselskapet kreve regress. Det betyr at de kanskje først dekker utgiftene, men så kommer det frem at fører ikke kjørte trafikksikkert, og da må en selv stå for alle kostnadene. Dette kan ha dramatiske følger både psykisk og økonomisk hvis en skulle være så uheldig å kjøre på noen. En god regel er derfor at hvis noen i nærmeste familie ikke lenger vil sitte på med deg, så la bilen stå eller be om å få en kjøretest. Lege gir henvisning til dette, og det kan ofte være nødvendig med en nevropsykologisk test.

Det kan også være viktig å søke om parkeringstillatelse for bevegelseshemmede, kommunen bistår med søknadsskjema.

Ved søknad om bil må det legges ved legeerklæring og kopi av siste skatteoppgjør.

Det må avtales time med det lokale NAV-kontoret og det er lurt å møte forberedt. Ta gjerne med deg noen som du vet kan hjelpe deg.

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.