Hopp til hovedinnholdet

Årsmelding 2016

Årsmelding 2016 Nordmøre MS-forening

Medlemmer

Nordmøre MS-forening hadde i januar 2017 105 medlemmer som er 4 flere enn i fjor.

Årsmøte 2016

Årsmøte ble avholdt 29. mars 2016 kl 19.00 i Kristiansund Sanitetforenings lokaler.

16 medlemmer inkludert styret deltok på årsmøtet.

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

Eilif Olden, foreningens kasserer, gikk gjennom regnskapet. Regnskapet ble godkjent av årsmøte.

Budsjettforslaget ble tatt til etterretning av årsmøte.

Arbeidsprogram 2016 som ble vedtatt av Årsmøtet.

Ingen innkomne saker.

Valg

Valgkomiteens forslag ble presenter av Hans Olav Barsøe. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av Årsmøte.

Nordmøre MS-forenings tillitsvalgte ble da som følgende:

Leder: Kristin Hagedal Ferra - valgt for 2 år

Nestleder/sekretær: Jorunn Wiik Barsøe - valgt for 2 år

Kasserer: Eilif Olden – ikke på valg

Styremedlemmer: Olav Magerøy - rykker opp fra vara som erstatning for Karl Gunnar Landre som har trukket seg) - valgt for 1 år

Unni Neuenkirchen – valgt for 2 år

Varamedlemmer: Tore Mortensen (ny) – valgt for 1 år

Emil Skar (ny) – valgt for 1 år

Revisor: Frode Bjerkelund valgt for 1 år

Valgkomite: Hans Olav Barsøe – valgt for 1 år

Mohamed Ferra – valgt for 1 år

Vara: ingen forslag

Styremøter

Det ble avholdt 10 styremøter og 3 arbeidsmøter uten referat i 2015.

Medlemsmøter

I 2016 ble det avholdt 6 medlemsmøter inkludert årsmøte. Vanligvis blir møtene holdt i Kristiansund Sanitetsforenings lokaler.

9. februar foredrag av Bjarne Storset, spesialist i samfunnsmedisin & allmennmedisin, fastlege Tingvoll legesenter og leder Møre og Romsdal legeforening.

30. mai Boots Apotek hadde orientering om forskjellig hjelpemiddel

31. oktober ble medlemsmøte arrangert i Aure. Underholdning av koret «Arti lell»

28. november. Vigdis Næss fra «Yoga Helse» hadde innføring i Yoga. De oppmøtte fikk delta under den «praktiske» delen av foredraget.

Styret skulle ønske at det hadde vært flere på medlemsmøtene, men vi har i 2016 hatt en liten gledelig økning.

Aktiviteter

23. januar. Den årlige nyttårsfesten ble holdt på tapsrestaurant «Barcarole» i Kristiansund. 18 medlemmer deltok.

10. april deltok leder Kristin Hagedal Ferra samt styremedlemmene Olav Magerøy og Emil Skar på årsmøtet i Region Midt på Scandic hotell Lerkendal, Trondheim. (Jorunn W. Barsøe deltok i form av sitt verv i regionstyret)

20. april MS-konferanse i regi av Region Midt ble arrangert i Kristiansund. Ansvaret for gjennomføringen av konferansen hadde Region Midt v Jorunn Wiik Barsøe (innehar verv i både Region og lokalforening). Styret i Nordmøre MS-forening hjalp til med det praktiske; som å pakke deltakermapper og registrering av deltakere. Lokalforeningen dekket også deltakeravgiften for 16 medlemmer(inkl. styremedlemmer).

1. juli «teambuilding» for styret (med innbakt styremøte) hos Unni Neuenkirchen.

27. August ble MS-dagen markert med loddsalg og informasjon i «Vanndamman» (Kristiansund), på Tingvoll og på AK-senteret i Aure med innslag av koret «Arti lell»

8. – 11.september medlemstur. I 2016 var Nordmøre MS-forening 35 år og i den anledning inviterte styret til ei langhelg på Ørland Kysthotell. Jubileumsmiddag lørdag 10. september samt rundturer med guid alle dager unntatt søndag. 13 medlemmer deltok. Styret hadde håpet at noen flere hadde hatt lyst til å være med, men de som deltok hadde det riktig trivelig med tett program og skikkelig god mat.

12. oktober Leder Kristin Hagedal Ferra holdt foredrag på MS-konferansen i Trondheim

21. – 23. oktober. Kristin Hagedal Ferra, Unni Neuenkirchen og Eilif Olden (foreningens likemenn) deltok på likemannskurs i regi av MS-forbundet

4-6. november deltok Kristin Hagedal Ferra, Unni Neuenkirchen og Jorunn Wiik Barsøe på MS- forbundets 50 års Jubileums- / Landsmøte på Scandic hotel Airport Oslo.

Likemenn

Aktiviteten til foreningens likemenn er for det meste pr telefon eller møter på tomannshånd. Alle 3 melder at de gjennom året har en del samtaler med medlemmer, både MS-rammede og pårørende.

Tilskudd gaver

Avtalen med «Bingokjelleren» har i 2016 resulterte til en inntekt på kr 8235,55

(den forholdsvis lave inntekten kommer av at Nordmøre MS-forening mistet avtalen i 2016 pga for sent innsendt regnskap til lotteritilsynet. Foreningen har fornyet avtalen for 2017.)

Grasrotandelen beløper seg til kr 9390,79

Loddsalg medlemsmøter kr 6470,-

Kontingent kr 17.578,-

Funkis kr 1120,-

Rensvik 24.januar 2017

Jorunn Wiik Barsøe

Hva skjer?

På Tur

Vi i Normøre MS forening har i 2016 vært på 2 turer.

Her fra Båt turen vi var på:

Her var vi i Bergen:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.