Hopp til hovedinnholdet

Årsmøte 2017

Referat fra Årsmøte i Nordmøre MS-forening 27. mars 2017 kl 19:00 i Kristiansund Sanitetsforenings lokaler

16 medlemmer, inkludert styret, deltok på årsmøtet.

Sak 1 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Møteinnkalling og saksliste godkjent.

Sak 2 Valg av møtefunksjonærer

Kristin Hagedal Ferra valgt som møteleder.

Unni Neuenkirchen ble valgt som referent

Sissel Olden og Unni Bjerkelund ble valgt til å underskrive årsmøte protokoll og som tellekorps.

Sak 3 Årsmelding

Leder Kristin Hagedal Ferra leste Årsmeldingen. Årsmeldingen ble tatt til etterretning av Årsmøte.

Sak 4 Revidert regnskap

Regnskap ble gjennomgått av foreningens kasserer, Eilif Olden. Regnskapet ble godkjent av årsmøte.

Sak 5 Arbeidsprogram

Leder Kristin Hagedal Ferra gikk gjennom Arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet ble tatt til etterretning av Årsmøte.

Sak 6 Budsjett

Eilif Olden gikk gjennom budsjettet for 2017. Årsmøte tok budsjettet til etterretning.

Sak 7 innkomne saker

Ingen innkomne saker.

Sak 8 Valg

Valgkomiteens forslag ble presentert av Hans Olav Barsøe. Valgkomiteens forslag ble enstemmig vedtatt av Årsmøte.

Nordmøre MS-forenings tillitsvalgte ble da som følgende:

Leder: Kristin Hagedal Ferra – ikke på valg

Nestleder/sekretær: Jorunn Wiik Barsøe – ikke på valg

Kasserer: Eilif Olden – valgt for 2 år

Styremedlemmer: Olav Magerøy - valgt for 1 år

Unni Neuenkirchen – ikke på valg

Varamedlemmer: Tore Mortensen – valgt for 1 år

Emil Skar – valgt for 1 år

Revisor: Frode Bjerkelund valgt for 1 år

Valgkomite: Hans Olav Barsøe – valgt for 1 år

Mohamed Ferra – valgt for 1 år

Vara: ingen forslag

Den formelle delen av Årsmøte var ferdig kl. 20:15 og resten av Årsmøte var sosialt samvær og god mat.

Hva skjer?

På Tur

Vi i Normøre MS forening har i 2016 vært på 2 turer.

Her fra Båt turen vi var på:

Her var vi i Bergen:

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.