Hopp til hovedinnholdet

Litt om oss

Litt om foreningen

Hadeland ms-forening er en liten forening med ca 35 medlemmer. Det er ikke lett å påta seg styreverv i en lokalforening, dette er noe vi alle er klar over. Men tross dette, vi ønsker en lokal forening, en forening vi har tilknytting til, en forening som nødvendigvis ikke har møter og aktiviteter hele tiden, men en forening som kan representere oss, fremføre våre ønsker og ikke minst formidle til oss, om det er ting vi bør vite. Ja vel, tenker du, dette får jeg via MS posten, ja det gjør du nok til en viss grad, men for å få MS posten, må du være medlem og en kan ikke bare være medlem av forbundet sentralt, alle blir da overført til sin lokale forening. Stor eller liten?, alt koster å drifte, så også vår lokalforening. Det er ikke å legge under en stol, at vi til tider har vært mindre aktive, men la oss alle gå i oss selv, det er ikke alltid du vil ut, ikke alle ønsker å vise ansikt og ikke alle vil møte i et fora de kanskje føler, at dette er ikke meg, men noen har ønsker for dette og alle har vi vel til tider behov. Det er forsøkt arrangert utallige møter, med diverse innhold og forelesere, både nyttige og "koselige", men stort sett, med få unntak, styret er de som møter opp - og det er ikke å legge under stolen, at det sliter, det er vondt å forklare foredragsholdere man har invitert, at beklager ingen var interessert/hadde anledning til å møte og ikke å forglemme, det koster både tid og penger å få dette til.

Vi er tilsluttet MS-Forbundet som bl.a. arbeider med å:

- formidle opplysninger om forskningsresultater og annen informasjon av betydning for de MS-rammede og deres behandling. - støtte opp om forskning, og holde kontakten med forskere og nevrologer, samt tverrfaglig helsepersonell. - stå for utgivelsen av MS-bladet, 5 blader i året. - påvirke og bearbeide myndigheter, samt offentlige og private institusjoner og allmennhet med sikte på å oppnå bedring av de MS-rammedes kår. - koordinere tiltak som har landsomfattende omfang eller som går ut over de lokale foreningers naturlige virkefelt. - opprettholde kontakt med organisasjoner og enkeltpersoner i inn og utland som arbeider innenfor MS-forbundets interesseområde. - bistå ved opprettelsen av nye lokalforeninger, samt hjelpe de eksisterende foreninger i deres arbeide. - Yte servicetjenester som for eksempel hjemmebesøk, film- og foredragskvelder, samt drive generell opplysningsvirksomhet om MS-saken. - følge opp saker i stat og kommune, for eksempel tilgjengelighet for de MS-rammede.

Vær med å ta tak

Litt om våre tanker rundt vår lokalforening

Ms-foreningen er for oss alle; Ms opptrer i alle aldere og i alle samfunnslag, alle har det forskjellig og kanskje dette kan gi oss inspirasjon og andre tanker om egen situasjon. Lokalforeningen en forening vi har tilknytning til, en forening som nødvendigvis ikke har møter og aktiviteter hele tiden, men en forening som kan representere oss, fremføre våre ønsker og ikke minst formidle till sine medlemmer ting vi bør være orienterte om. Lokalforeningen vil være representert på alle forbundets landsmøter, landskonferanser og andre aktiviteter i forbunds regi.

Veien videre Vegen framover er bratt og til tider kronglete, men vi skal opp og fram. Det er ferieavviklinger og rehabiliteringsopphold med mer som kan forskyve våre planer når det gjelder tidspunkter, men gjennomføringen skal skje. Lokale medlemsmøter vil bli arrangert Vi skal delta i regionale samlinger og andre arrangement forbundet tilrettelegger. Vi må også tenke økonomi framover og gjøre ting i denne forbindelse. Vervekampanjen forbundet satt i gang, tok vi ta tak i og vervet flere nye medlemmer, vi må huske hvert nytt medlem som knyttes til vår lokalforening, er en økt resurs både menneskelig og økonomisk. Om vervekampanjen i forbundets regi nå er over, la oss fortsette i vår lokalforening.

Likemenn eller ms ambassadører, er noe som trengs, har vi noen i vårt nærmiljø, folk med ms eller deres pårørende som kan tenke seg å gå kurs og ta på seg denne oppgaven?

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.