Hopp til hovedinnholdet

20 millioner til stamcellestudie

I dag ble det klart at stamcellestudien på Haukeland får forskningsstøtte. - Dette er gode nyheter, sier generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad.

Mandag offentliggjorde helseforetakenes system for klinisk behandlingsforskning at de støtter stamcellestudien med nær 20 millioner kroner. 

Autolog stamcelletransplantasjon (HSCT) skal sammenlignes med Lemtrada (alemtuzumab), som i dag regnes som den mest effektive av de godkjente MS-medisinene. Studien skal randomiseres, det vil si at pasientene tilfeldig deles i to grupper. Den ene gruppen får Lemtrada, den andre får HSCT.

     

Enstad: - Svært gode nyheter

- Dette er gode nyheter, sier generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad.

Mona Enstad er glad for støtten, og håper at studien kommer raskt i gang.

- Vi hadde ønsket å få stamcellebehandling innført som standardbehandling nå, og at man ikke skulle gått veien om et forskningsprosjekt. Når svenskene, på bakgrunn av de resultatene som finnes, innfører det som standardbehandling, kan vi gjøre det også i Norge.

- Når vi likevel må gå veien om et forskningsprosjekt, er vi veldig glad for pengestøtten som er gitt. Nå håper vi at studien kan komme i gang så raskt som mulig.

     

Målet er NEDA

Nevrolog og professor Lars Bø, som skal lede studien, jubler også over støtten.

Studiens første effektmål er andelen av behandlede pasienter med "No Evidence of Disease Activity", NEDA. Det vil si ingen nye attakker, ingen nye flekker på MR og ingen sykdomsutvikling. Andelen med NEDA i store Lemtrada-studier har vært mellom 30 og 40 prosent etter to år. Mindre studier på HSCT, basert på pasientserier, viser at om lag 80 prosent har NEDA etter to år.

- Dette er betydelige forskjeller dersom de er riktige. Hvis vi i vår randomiserte studie kan vise at dette er riktig, vil HSCT kunne bli et alternativ i andrelinjebehandlingen. Derfor er det viktig at vi svært raskt får den dokumentasjonen som trengs for å se om dette stemmer, sier Bø.

    

Kan forandre MS-behandlingen

Bø opplyser til Dagens Medisin at de tar sikte på å komme fort i gang med studien, etter å ha fått avklart de nødvendige registreringer og godkjenninger.

Deltakerne i studien vil bli fulgt i to år. Det vil så bli gjort en sammenligning av behandlingseffekten i de to gruppene. Hvis det viser seg at HSCT er klart mer effektivt enn Lemtrada, og med en akseptabel risiko, vil deltakerne i Lemtrada-gruppen få tilbud om HSCT - og omvendt.

Deretter ønsker Bø å følge pasientene ytterligere i tre år.

Det vil bli tatt MR-bilder før og etter behandling. Bildene tas på pasientens lokale sykehus, i samme maskin før og etter. Bildene tolkes i radiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus og av radiologer på sykehuset i Amsterdam. Selve transplantasjonen vil foregå i hematologisk seksjon på Haukeland. Her har allerede 20 utvalgte norske MS-pasienter fått behandlingen allerede gjennom et pilot-prosjekt.

- Dette er en spennende internasjonal behandlingsstudie som kan forandre MS-behandlingen i Norge og flere andre land, sier Bø.  

HSCT ved MS

  • Beinmargen stimuleres til å tømme blodstamceller ut i blodet.
  • Blodstamcellene høstes, renses og fryses ned.
  • Immunsystemet slås ut med cellegift.
  • I Norge, Sverige og USA brukes nå lavintensiv behandling (cyklofosfamid).
  • Pasienten isoleres, oftest i 7-10 dager, for å hindre infeksjoner.
  • Pasienten får blodstamcellene tilbake via blodårene.
  • Cellene søker seg til beinmargen der et nytt immunforsvar bygges opp.
  • Sverige har behandlet om lag 120 pasienter siden 2004.
  • Norge har behandlet 20 siden 2011 (per november 2016).
  • I Sverige likestilles HSCT med andrelinjebehandlingene Tysabri og Gilenya.

(Kilde: Lars Bø, MS-forbundet)

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.