Hopp til hovedinnholdet

Klarsignal til ny MS-medisin

Zinbryta injiseres under huden én gang i måneden. (Foto: Biogen)

Det nye legemiddelet Zinbryta har fått klarsignal for bruk i Norge av Beslutningsforum. Zinbryta viser god effekt i studier, men nevrolog Lars Bø tror bruken blir smal.

Den nye bremsemedisinen Zinbryta, med virkestoffet daclizumab, blir nå tilgjengelig for personer med MS i Norge.

Zinbryta er for personer med attakkvis MS, og injiseres under huden én gang i måneden.

    

Sammenlignet med Avonex

Zinbryta har i studier blitt sammenlignet med førstelinjemedikamentet Avonex. Zinbryta viste bedre effekt på flere områder: Den årlige attakkraten var 45 prosent lavere og antall nye lesjoner i hjernen var 54 prosent lavere enn ved Avonex. Studier viser at en fjerdedel av pasientene som fikk Zinbryta, opplevde sykdomsfrihet (NEDA), mot 14,2 prosent av de som fikk Avonex. Denne forskjellen var statistisk signifikant. Studiene har også vist at bremsemedisinen kan ha en positiv effekt på kognisjon.

Om medikamentet skal plasseres på første- eller andrelinje er enda ikke avgjort.

    

Bivirkningsprofil

De vanligste bivirkningene som er rapportert er forhøyet nivå av leverenzymer og hudreaksjoner.

Leder av nasjonal kompetansetjeneste for MS, Lars Bø, er usikker på hvor stor bruken av det nye medikamentet kommer til å bli. Han trekker fram bivirkningsprofilen som en mulig begrensning.

- Vi vil få mer erfaring med bivirkningene etter hvert, men behandling med Zinbryta vil gi en utfordring med å sikre god og regelmessig oppfølgning med blodprøver for leverfunksjonen, i tillegg til vurdering og behandling av hudbivirkninger.

- Zinbryta viser god effekt sammenlignet med Avonex, men det er ingen tydelig bedre effekt enn ved andre andrelinjemedikamenter.

    

Legemiddelverket konkluderer med at effekt og sikkerhet er lignende Gilenya, og anbefaler at Zinbryta innføres i LIS-anbudet under samme forutsetninger som Gilenya.

Les hele rapporten her

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.