Hopp til hovedinnholdet

MS og koronavaksine

(Illustrasjonsbilde: pexels.com)

Det finnes mange spørsmål knyttet til MS-behandling og koronavaksinasjon. Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS, og Trygve Holmøy, professor og overlege ved Ahus, har forsøkt å besvare disse spørsmålene i teksten her. 

Koronavaksinasjon og MS-behandling

Det er sannsynlig at koronavaksiner blir tilgjengelige her i Norge fra januar 2021, og at personer med MS raskt vil få tilbud om vaksinen. To viktige spørsmål er om vaksinen vil være trygg for pasienter som behandles for MS, og om den vil virke like godt som hos personer som ikke behandles for MS. 

Ut fra beskrivelsen av den første vaksinen som kommer, inneholder den ikke noe aktivt smittestoff og bivirkningsprofilen ser bra ut. Effekten er god. Vi forventer ikke at det å ta vaksinen vil gi noen øket risiko for å få MS-attakk. Det er så langt ikke noe som tyder på at covid-19 vaksinene ikke vil være like trygge for personer med MS som for andre.

Noen av MS-medisinene kan gi en reduksjon av vaksineresponsen. Det gjelder Gilenya, og kanskje i større grad rituksimab, mens Lemtrada ser ut til å gi forbigående reduksjon. For Mavenclad mangler vi data til å si noe sikkert om det, men påvirkning av vaksineresponsen er mest sannsynlig moderat og mest uttalt de første månedene. Selv om enkelte av MS-medikamentene kan gi reduserte vaksineresponser, er det viktig å være klar over at effekten ikke er helt opphevet, også for rituksimab. Pasienter som behandles med rituksimab eller annen MS-medisin bør derfor ikke la være å ta vaksinen.

Et praktisk spørsmål er om behandlingen med rituksimab bør planlegges for å gi optimal effekt av vaksinen. Det er teoretiske holdepunkter for at en vil ha større effekt av vaksinen 9-12 måneder etter behandling med rituksimab enn de første seks månedene etter behandling. Videre er det teoretiske holdepunkter for at det bør gå om lag fire uker fra vaksinasjon til behandling med rituksimab. De nevrologiske avdelingene kommer til å vurdere om de skal tilpasse behandlingen til dette. Når koronavaksinen har blitt tilgjengelig, vil vi imidlertid uansett anbefale alle å ta vaksinen når de får tilbud om det, selv om det bare har gått en eller noen få måneder etter siste dose med rituksimab.   

Foreløpig er tidspunktet for når covid-19-vaksinen blir tilgjengelig for den enkelte pasient usikker, og vi anbefaler ikke å planlegge rituksimab-behandlingen ut fra dette. Vi vil som tidligere uansett anbefale at man overveier å forlenge intervallet mellom rituksimabinfusjonene til 9-12 måneder hos pasienter som har blitt behandlet i to år eller mer, hos eldre pasienter med progressive MS og hos pasienter med svært lave antistoff-nivåer. 

      

Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS

Trygve Holmøy, professor og overlege ved Akershus Universitetssykehus

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.