Hopp til hovedinnholdet

Nå åpnes det opp for en tredje dose

Nevrolog Gro Owren Nygaard har sentral i arbeidet med de nye anbefalingene. (Foto: Vidar Sandnes)

FHI har utarbeidet en oversikt over hvilke personer som anbefales en tredje dose. De aktuelle pasientene må selv ta kontakt med vaksinasjonskontoret i sin kommune. 

Oversikten er basert på råd fra ulike fagmedisinske miljø, blant annet nevroloi. Gro Owren Nygaard, overlege ved nevrologisk avd. på OUS, har jobbet mye med anbefalingene. 

Hun er glad for at det nå kommer tydelige anbefalinger om at en gruppe MS-pasienter bør få en tredje vaksinedose. 

   

Deles inn i to grupper

Pasientene som anbefales en tredje vaksinedose deles inn i to grupper. 

Gruppe 1 består av organtransplanterte, benmargstransplanterte de siste 2 årene, pasienter med medfødt immunsvikt, pasienter med nyresvikt og pasienter med aktiv hiv-infeksjon. 

For gruppe 2 listes det opp ulike immundempende medisiner. Pasienter som går på noen av disse, anbefales en tredje vaksinedose. MS-medisinene Ocrevus, Zeposia, Gilenya og rituksimab står på denne listen. 

Nygaard anbefaler at MS-pasienter som står på behandling med en av disse tar kontakt med vaksinasjonskontoret i kommunen, slik at de kan få vaksine så raskt som mulig. Det er som hovedregel ikke nødvendig å ta kontakt med nevrolog eller fastlege før vaksinering. 

Hun opplyser om at pasientene bør vente fire uker etter dose to, og tre måneder etter en eventuell koronainfeksjon, før de tar vaksine. 

    

Anbefales alle, uavhengig av antistoffer

Gro Owren Nygaard anbefaler alle som bruker de aktuelle legemidlene å benytte seg av tilbudet om tredje vaksinedose, også dersom de har fått påvist antistoffer.

- Vi vet at personer som bruker disse medikamentene ofte har lavere nivåer med antistoffer enn andre. Derfor frykter vi at beskyttelsen vil vare kortere eller være svakere hos disse pasientene enn hos andre. Av den grunn anbefaler vi alle som bruker rituksimab, Ocrevus, Gilenya eller Zeposia å benytte seg av tilbudet om tredje vaksine. 

             

Mange har god effekt

Nygaard understreker at det bare er pasienter som står på Ocrevus, Zeposia, Gilenya og rituksimab som nå anbefales en ekstra vaksinedose. MS-pasienter som står på annen behandling eller som står uten behandling, ser ut til å ha god effekt av to vaksinedoser, både i Nevrovax-studien og internasjonale studier.

- Det er viktig å ikke skape unødig bekymring. Dette gjelder ikke alle med MS, sier hun.

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.