Hopp til hovedinnholdet

Nasjonale Vaksinestudien

Covid-19-pandemien er en av vår tids største utfordringer. Basert på tilgjengelig kunnskap anbefaler vi at alle pasienter med multippel sklerose (MS) tar imot tilbud om vaksine så raskt som mulig for å begrense smittespredning og minske faren for alvorlig sykdom.

Vaksinenes generelle effekt er veldokumentert, men vi vet lite om effekten hos personer som bruker sykdomsmodulerende medisiner. Enkelte av MS-medikamentene kan gi reduserte vaksineresponser (og dermed evt. mindre beskyttelse mot koronaviruset), men responsene er trolig ikke opphevet.

Store utfordringer løses best i felleskap, det er derfor etablert et nasjonalt samarbeid for å undersøke om pasienter i Norge med MS oppnår ønsket beskyttelse av vaksinene.

Pasienter med MS i Norge som er registrert i Norsk MS register, mottar i disse dager invitasjon til studien NEVROVAX. Foreløpig er bare de som er registrert i MS-registeret invitert, men vi håper at alle med MS får anledning til å delta i løpet av kort tid.

Vi ønsker gjennom forskningsstudien NEVROVAX å undersøke utvikling av antistoffer mot SARS-CoV-2 i en blodprøve som tas 3-12 uker etter fullvaksinering enten hos fastlegen, eller sammen med andre aktuelle prøver ved lokalsykehusene. Pasientene får tilsendt informasjonsskriv og blodprøverekvisisjon via helsenorge.no og kan samtykke til studien ved hjelp av BankID. Svar på antistofftesten blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no kort tid etter analysen. Et positivt svar bekrefter tilstedeværelse av beskyttende antistoffer mot viruset, mens et negativt svar tyder på muligens redusert beskyttelse. Resultatene fra denne studien registreres ikke i pasientenes korona-pass.

Studien er godkjent av Regional Etisk Komite. Studier av cellulær respons som alternativ til antistoffmediert beskyttelse er på gang, samtidig er arbeidet med tiltak rettet mot pasienter med redusert beskyttelse under utarbeidelse.

For oppdatert informasjon om vaksiner og MS-behandling viser vi til kompetansetjenestens nettsider:

https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms/oppdatering-av-rad-om-koronavaksinasjon-og-ms-behandling-26-mai-2021

Ta gjerne kontakt med oss via epost (makoni@ous-hf.no) eller telefon (988 67 505) dersom du lurer på noe.

Med beste hilsen på vegne av den nasjonale forskningsgruppen,

 

Marton König, PhD                                Gro Owren Nygaard, PhD

Lege og forsker                                        Overlege og prosjektleder

Nevrologisk avdeling                                Nevrologisk avdeling

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.