Hopp til hovedinnholdet

NEVROVAX-studien: Oppnår personer med MS ønsket beskyttelse?

Åslaug Rudjord Lorentzen er lokal prosjektleder på Sørlandet sykehus. (Foto: Gudrun Østhassel)

Et nytt forskningsprosjekt skal se på vaksineresponsen etter vaksinering mot korona. Åslaug Rudjord Lorentzen, overlege ved Sørlandet sykehus, håper de fleste med MS takker ja til å delta.   

Forskningsprosjektet er et samarbeid mellom Oslo universitetssykehus (OUS), Haukeland universitetssykehus (HUS) og Sørlandet sykehus.

Åslaug Rudjord Lorentzen er overlege og lokal prosjektleder på Sørlandet. Under Nevrodagene i mars, fikk Lorentzen tildelt Sanofis forskningspris for prosjektet.

- Vi samler inn materiale både til undersøkelser som skal gjøres på HUS i regi av Influsensasenteret og på OUS i regi av immunologisk institutt på Rikshospitalet. De to underprosjektene ser på litt ulike ting rundt koronavaksinen og vil sånn sett dra nytte av hverandre, forteller Lorentzen.

Prøvene som går til Immunologisk institutt (OUS) svares ut direkte til pasient og behandler. Det betyr at pasienter ved disse sykehusene vil få svaret på analysen direkte inn på helsenorge.no kort tid etter blodprøvetakingen. Svaret kommer ut som god, svak eller ingen vaksinerespons. Det er spesifikke koronaantistoffer i blodet som testes.

- Dette er jo noe som vil være veldig viktig for pasienter å vite. Jeg håper det kan være en gulrot for å få flere med i prosjektet, sier Lorentzen.  

 

Pasienter på høypotent behandling

MS-pasienter som tilhører ett av de tre sykehusene, og som står på høypotent behandling, får tilbud om å være med i forskningsprosjektet. Selv om man allerede har fått en dose av koronavaksinen, er det mulighet for å delta.

Høypotent behandling er rituksimab, Mavenclad, Lemtrada, Tysabri og Gilenya. Lorentzen anslår at det vil gjelde rundt 250 pasienter ved Sørlandet sykehus.

Også de MS-pasientene som allerede har hatt korona vil få tilbud om vaksinen og deltakelse i forskningsprosjektet, da det ikke er alle som har hatt sykdom som utvikler antistoffer mot viruset.

      

Skal følges i opptil to år

Det vil bli tatt blodprøver før vaksinasjon, og 3-4 uker etter fullvaksinering, men det er ikke bare korttidsvirkningen etter vaksineresponsen forskningsgruppen er interessert i; de planlegger oppfølgingsprøver for å se om vaksineresponsen holder seg på samme måte hos MS-pasienter som hos friske kontroller.

- Vi vil også måle D-vitamin og betennelsesceller, og se på når man fikk MS-behandling, for å se om vaksineresponsen kan påvirkes av dette. Og vi ønsker naturligvis å registrere eventuelle bivirkninger som dukker opp, sier Lorentzen

Tror dere personer med MS opplever mer bivirkninger enn normalbefolkningen?

- Nei. Jeg vil nesten tro det er motsatt. De som har fått veldig kraftige bivirkninger av vaksinene er personer som er friske og unge, og som har et immunsystem som er på alerten. Hos personer med MS som står på immundempende behandling, vil jeg nesten tenke at det motsatte skjer – at det blir mindre respons. Men det er umulig å vite sikkert enda, sier Lorentzen.

    

Mange viktige svar

Selv om Lorentzen ikke kan si noe om mulige utfall av studien enda, tror hun at personer som står på behandling med rituksimab vil oppleve en dårligere vaksinerespons.

Lorentzen viser til en studie på ocrelizumab som viste at disse pasientene hadde en redusert vaksinerespons for blant annet influensa og pneumokokkvaksinenen. Hun mener det derfor er rimelig å anta at rituksimab, som er såpass lik ocrelizumab, også vil gi en dempet vaksinerespons for koronavaksinen.

- Svarene fra dette forskningsprosjektet vil bli viktige. Hvis rituksimabgruppen viser seg å ha dårlig respons, kan dette kanskje løses ved at de får en ekstra dose med vaksine. Dette er noe som er kjent fra andre vaksiner. Noen grupper mennesker, enten på grunn av alder eller medikamentbruk, trenger en boostdose for å få en mer langvarig respons.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.