Hopp til hovedinnholdet

Optimisme for nye medisiner mot progressiv MS

De nye legemidlene er ikke testet ut på pasienter med stort funksjonstap, og det er foreløpig usikkert hvilke pasientgrupper som vil ha effekt. (Foto: Shutterstock)

Flere nye legemiddelstudier på progressiv MS vekker optimisme i fagmiljøet.

-Alle studiene er spennende på sin måte. De viser effekt på en pasientgruppe som ikke har hatt god medikamentell behandling til nå, sier nevrolog Øivind Grytten Torkildsen ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS til MS-rapporten.

Høydepunktet på den store MS-forskningskonferansen ECTRIMS i London nylig, var en studie på et nytt MS-legemiddel for pasienter med sekundær progressiv MS (SPMS). Den såkalte EXPAND-studien er den største studien på SPMS som noen gang er gjort. Resultatene viser at behandling med legemiddelet BAF312 (med virkestoffet siponimod) reduserte risikoen for sykdomsprogresjon hos så mange som 21 prosent av pasienter med SPMS.

   

Trenger mer data

Sekundær progressiv MS er et videreutviklet stadium av attakkvis MS, som oppstår når sykdommen i en sen fase går over i en progressiv sykdomsform.

-SPMS-pasienter er en gruppe som tidligere ikke har hatt effekt med immunmodulerende behandling. Det er positivt at man nå har funnet effekt, men vi må ha alle data før vi kan si noe sikkert om hvilke undergrupper av pasienter som kan ha effekt, sier Torkildsen.

Han peker på at BAF 312 ikke er testet ut på dem som har mest funksjonstap. Disse pasientene har generelt ikke MR-aktivitet eller attakker, og det blir vanskeligere å måle om medisinen har effekt over tid. Studien har heller ikke undersøkt effekt på pasienter med primær progressiv MS (PPMS).

BAF312 er en pille som skal tas daglig. Medikamentet er nært beslektet med Gilenya, som er andrelinjebehandling for attakkvis MS.

Torkildsen presiserer at det tar en del tid fra man har resultater fra studier til et nytt medikament blir godkjent. -Hvis jeg skal gjette, vil jeg anså at det kan bli tilgjengelig i 2018, sier han.

  

Lovende resultater for ocrelizumab

Årets studier på legemidler for progressiv MS er spennende og oppløftende, mener nevrolog Øivind Torkildsen. (Foto: Olav Førde)

Det har knyttet seg mye spenning til studier på behandling med ocrelizumab, både for pasienter med PPMS og attakkvis MS. I fjor viste resultater fra ORATORIO-studien at ocrelizumab reduserte andelen PPMS-pasienter som utvikler økt grad av invaliditet, med 24 prosent sammenliknet med placebo. I tillegg viser studien redusert risiko for forverret gangfunksjon. Norske eksperter mente resultatene var spennende, men pekte på at mange av PPMS-pasientene i studien hadde hatt MR-aktivitet (kontrastladende lesjoner), og at forskerne ikke hadde undersøkt om det var disse som hadde hatt effekt.

Nå har legemiddelfirmaet Roche, som står bak ocrelizumab, uttalt at resultatene viser at også mange uten MR-aktivitet hadde nytte av ocrelizumab.

-Det er spennende og oppløftende at de har påvist effekt for denne gruppen. Det åpner for nye muligheter for pasienter med PPMS. Vi venter fortsatt på svar om effekten er lik for alle undergruppene av pasienter, sier Torkildsen. Nevrologen mener ocrelizumab er en spennende medisin også for attakkvis MS. Nye resultater fra en fase 3-studie viser at 75 prosent flere av de som fikk ocrelizumab, oppnådde NEDA (ingen tegn til sykdomsaktivitet) sammenlignet med de som fikk interferon (Rebif).

-Også her har man gode tall og oppløftende funn, og sannsynligvis blir dette legemiddelet godkjent og tilgjengelig i 2017. Det blir interessant å se hvor den plasserer seg, som førstelinje- eller andrelinjemedisin, sier Øivind Torkildsen.

Både BAF312 og ocrelizumab gir noe økt risiko for infeksjonssykdommer, men har stort sett vært godt tolerert av pasientene.

   

Vitamin mot PPMS

En annen studie som har vekket interesse i progressiv MS-feltet i år, er bruk av MD1003 (høydose biotin) til behandling av progressiv MS. Over 12 prosent av deltakerne fikk bedre funksjonsevne etter behandling med vitaminet biotin. Legemiddelfirmaet MedDay hevder det er første gang ved progressiv MS at et stoff har redusert risikoen for sykdomsprogresjon i tillegg til å forbedre funksjonen hos en signifikant andel av deltakere.

-Biotin er helt annerledes fra ocrelizumab og BAF312, som virker immunmodulerende. Biotin er tenkt å kunne ha en nevroprotektiv effekt. Studiene som er gjort så langt er små, men de viser lovende resultater både for primær og sekundærprogressiv MS, sier Øivind Torkildsen.

MedDay er nå i gang med en stor fase 3-studie i USA for å bekrefte resultatene. Medikamentet er ikke godkjent MS-medisin i Norge, og koster over 22.000 kroner i måneden. Leger kan søke Statens legemiddelverk om godkjenningsfritak.

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.