Hopp til hovedinnholdet

Richard Burt i Oslo: Bare HSCT reverserer skade

Professor Richard Burt har holdt på med autolog stamcelletransplantasjon i over 20 år. Her fra møtet i Oslo nylig. (Foto: Olav Førde)

MS-forbundet hentet professor Richard Burt til Oslo. Her holdt han foredrag for 60 norske nevrologer og hematologer om det han kaller den beste MS-behandlingen vi har i dag.

- Jeg har holdt på med dette i over 20 år og vet at stamcelletransplantasjon kan reversere uførhet og gi bedre livskvalitet for personer med MS. Ingen nåværende bremsemedisiner gjør det samme.

Det sier  Richard Burt til ms.no. Han er indremedisiner og professor ved Divisjon for immunoterapi ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago.

Burt gjorde sin første autologe stamcelletransplantasjon (HSCT) på en MS-pasient i 1995. Siden har det blitt et sted mellom 200 og 250 behandlinger.

MS-forbundet arrangerte i samarbeid med kompetansetjenesten et møte om autolog stamcelletransplantasjon ved MS. Om lag 60 nevrologer og hematologer deltok på møtet. (Foto: Olav Førde)

Gode resultater på attakkvis MS

For ett år siden publiserte han en studie i Journal of American Medical Association (JAMA). 123 pasienter hadde attakkvis MS, 28 hadde sekundær progressiv MS. 145 pasienter ble fulgt gjennomsnittlig i to år etter transplantasjonen.

Det var betydelig bedring i funksjon (mer enn ett poeng på EDSS-skalaen) hos 41 pasienter. 80 prosent var uten attakker etter fire år, og hos 87 prosent hadde sykdomsutviklingen stoppet. Antall og størrelse på lesjoner i hjernen ble redusert og livskvaliteten steg.

-  Dette er veldig gode resultater, som ingen nåværende bremsemedisiner for MS kan vise maken til, sier Burt.

-  Men studien var uten kontrollgruppe, og vi er nødt til å gjenskape resultatene i en kontrollert studie før vi kan si at vi har sikre bevis.

Må bevises i en kontrollert studie

En slik studie er i gang og ledes av professor Burt fra Chicago. Her blir pasientene delt i to grupper ved loddtrekning (randomisering). Den ene gruppen får  HSCT. Den andre får annen godkjent MS-behandling.

- Problemet er at alle vil ha HSCT, sier Burt, men da får vi ikke den randomiseringen vi må ha.

En svensk (Uppsala) og en britisk forskningsgruppe (Sheffield) bidrar med pasienter.  110 pasienter skal være med i studien. Til nå er 85 prosent rekruttert. Burt håper at alle vil være rekruttert i løpet av neste år.

Etter det vil foreløpige resultater komme ganske raskt, mens det vil gå ytterligere noen år før man har endelige resultater.

En norsk randomisert studie er under planlegging på Haukeland (se egen sak). Burt mener det er flott at Norge nå melder seg på. Han har tydelige råd til norske nevrologer og hematologer.

- Velg de riktige pasientene!

- Det viktigste er å velge de riktige pasientene til behandlingen. Velg personer med attakkvis MS. Ikke transplanter personer med primær eller sekundær MS, sier Burt.

- Den eldste jeg har behandlet, var 58 år. Da har de fleste kommet over i en progressiv fase, men noen har fortsatt tydelig inflammasjon og kan behandles, sier Burt.

Han mener man bør unngå å behandle personer med annen, alvorlig underliggende sykdom, og være nøye med å vaske ut bremsemedisiner før HSCT.

Videre anbefaler han å bruke lav intensitet på cellegiftbehandlingen, som ikke slår ut hele immunsystemet (non-myeloablativ).

Behandlingen kan bli bedre

Professor Richard Burt sa under sitt innlegg at det bør etableres et kompetansesenter for HSCT i Norge. (Foto: Olav Førde)

Burt tar imot personer fra hele verden til HSCT på Northwestern Memorial Hospital i Chicago. En behandling her koster om lag 125.000 dollar. Han har behandlet to norske MS-pasienter.

-  Vi har holdt på med dette i over 20 år og har svært gode resultater. Men behandlingen kan bli bedre, sier Burt.

Han har sett at om lag to prosent av pasientene etter en tid kan få lavt antall blodplater (ITP), som kan medføre blødninger. Burt er opptatt av å eliminere denne bivirkningen.

-  Selve stamcelletransplantasjonen er enkel. Det gjelder å perfeksjonere behandlingen før og etter. Jeg har noen idéer her, det vil bli min neste studie, sier han.

Bruk sentre som publiserer

Mellom 60 og 70 personer med MS har reist fra Norge til klinikker i utlandet for å ta HSCT. Hvordan skal de finne de beste og sikreste klinikkene?

- Behandlingen bør gjøres ved sentre som har erfaring og ekspertise. Behandlerne må vite hvordan dette skal gjøres, være tett på pasientene og følge dem opp.

- Sjekk om klinikken har publisert studier på HSCT. Det er et tegn på at de driver seriøst og ønsker å lære av det de gjør, sier Burt.

Spørsmål til helseministeren

Mens professor Burt var i Oslo, arrangerte MS-forbundet et møte med medlemmer av Helse- og omsorgskomitéen. Her informerte Burt om sine erfaringer med HSCT og svarte på spørsmål fra politikerne.

Dagen etter møtet stilte Ruth Grung (Ap) et skriftlig spørsmål om HSCT til helseminister Bent Høie.Les spørsmålet her

Fagfolk og politikere møtte Richard Burt i Oslo. Fra venstre, Lars Bø, Anne Kristine Lehmann, hematolog ved Haukeland universitetssykehus, Freddy de Ruiter (Ap), Richard Burt og Ruth Grung (Ap), som nå har stilt et skriftlig spørsmål til helseministeren om HSCT. (Foto: Olav Førde)

- Norge bør ha et kompetansesenter

Mandag arrangerte MS-forbundet og Nasjonal kompetansetjeneste for MS et seminar om stamcelletransplantasjon ved MS (HSCT). Om lag 60 norske nevrologer og hematologer fra forskjellige deler av landet deltok på seminaret.

Blant foreleserne var professor Richard Burt (bildet) ved Northwestern University Feinberg School of Medicine i Chicago. Forslaget om å starte en norsk randomisert studie på Haukeland ble diskutert. Her er noen av Burts uttalelser på møtet:

  • Før dere randomiserer til en studie, trenger fagfolkene erfaring.
  • Det er bra med randomiserte studier, og jo mer Norge er involvert i dette, desto bedre.
  • Det er en klar sammenheng mellom volum og kvalitet.  Bare ett eller to sentre i Norge bør utføre HSCT.
  • Norge bør etablere et kompetansesenter.

Les mer i Dagens Medisin

HSCT-pasient intervjuet på TV2

Cathrine Jensen (28) får HSCT på Haukeland. Hun er midt i behandlingen og ble intervjuet av TV 2 sammen med nevrolog og professor Øivind Torkildsen.

Begge er glad for at det skal startes en behandlingsstudie på sykehuset.

Se innslaget her

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.