Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2018

Finansminister Siv Jensen (FrP) overleverer regjeringens forslag til statsbudsjett til stortingspresident Olemic Thommessen. (Foto: Stortinget)

Regjeringens statsbudsjett 2018 inneholder flere forslag som kan påvirke personer med MS og MS-feltet. Her er noen av de viktigste: 

Små endringer i egenandelstak 

Egenandelstak 1: Du må betale 53 kroner mer hos lege før du får frikort neste år. Egenandelsgrenser heves fra 2205 til 2258 kroner. Når utgifter overstiger grensen, får man automatisk frikort. I egenandelstak 1 inngår godkjente egenandeler fra apotek, lege, psykolog, sykehus/poliklinikk, røntgeninstitutt og pasientreiser.

Egenandelstak 2: Du må betale 35 kroner mer før du når egenandelstak 2. Taket foreslås hevet fra 1990 til 2025 kroner. Når utgifter overstiger grensen, får man automatisk frikort. I egenandelstak 2 inngår godkjente egenandeler fra behandling hos fysioterapeut, enkelte former for tannsykdommer, opphold ved godkjente rehabiliteringsinstitusjoner som har avtale med regionalt helseforetak og behandlingsreiser til utlandet i regi av Oslo universitetssykehus-Rikshospitalet HF. 

    

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Forslaget legger ikke opp til noen styrking av opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering som kom i 2016. Overføringen til kommunene er som i fjor, 200 mill., og tilskuddsordningen reduseres fra 91 til 89 mill.

       

Lærings- og mestringstjenestene

Helse- og omsorgsdepartementet åpner nå sin tilskuddsordning også for mestringstiltak, og sier i forslaget at det er ønskelig at alle kommuner har tilbud om hjelp til å mestre livet med sykdom. 

      

Primærhelseteam

Regjeringen ønsker å starte et forsøk med primærhelseteam i 2018. Teamet vil bestå av fastlege, sykepleier og helsesekretær. Målet er å sørge for mer tilgjengelige og bedre koordinerte tjenester for pasientene. Pasientene skal få tettere oppfølging, og fastlegen mer tid til pasienter med store og sammensatte behov.

       

Styrker arbeidslinjen

Forslaget inneholder flere grep for å få flere ut i arbeidslivet. Flere forslag i budsjettet prioriterer grupper som sliter med å komme seg i arbeid. En bevilgning på totalt 15,3 mill. kr. skal gjøre det lettere for personer med nedsatt funksjonsevne å få tilgang på hjelpemidler. 

Les mer (Nettavisen)

            

Strategi for hjernehelse 

Hjernerådet har tidligere etterspurt en større satsing på hjernehelseområdet. Hjernesykdommer rammer en av tre mennesker i løpet av livet, og regjeringen mener det kan gi stor gevinst å se dette fagområdet samlet. Regjeringen tar sikte på å legge fram en strategi for hjernehelse ved utgangen av 2017. 

     

Ny senterordning for klinisk helseforskning

Gjennom Meld. St. 2 (2016-2017) ble det bevilget 15 mill. kr. til etablering av en ny senterordning for klinisk helseforskning. Det foreslås å videreføre disse midlene. Den første utlysningen prioriterer etablering av senter på alvorlige sykdommer som rammer sentralnervesystemet som bl.a. ALS, MS og demens for å øke kunnskapen på feltet og gi pasienter mulighet til å delta i kliniske studier. 

      

Underfinansierer momskompensasjonen

Regjeringen foreslår å bevilge 1,35 mrd. kr. til momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Det betyr at frivillige organisasjoner får en lavere andel av momsutgiftene kompensert for fjerde år på rad. 

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.