Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2018: MS-forbundet i høring

Generalsekretær Mona Enstad og kommunikasjonsleder Gudrun Østhassel representerte MS-forbundet i høring hos Helse- og omsorgskomiteen. (Foto: stortinget.no)

Statsbudsjettet 2018 ble lagt fram i begynnelsen av oktober. Torsdag var MS-forbundet i høring hos Helse- og omsorgskomiteen. Her er sakene som ble trukket spesielt frem.

Informasjon og rehabilitering

MS-forbundets medlemsundersøkelse fra april 2017 viser at god informasjon om sykdommen, gjerne så tidlig som mulig i sykdomsforløpet, er avgjørende for mestring senere. Dessverre viser undersøkelsen at nesten halvparten av respondentene ikke har fått tilbud om informasjonskurs for nydiagnostiserte.

Regjeringen peker i statsbudsjettet på at det meste av rehabiliteringen skal skje der pasientene bor, nemlig i kommunene. MS-forbundet mener at det er behov for å bygge opp tverrfaglige nevroteam i alle kommuner. Det er også et stort behov for tilbud om tverrfaglig rehabiliteringsopphold i spesialisthelsetjenesten. En del av dette tilbudet kunne med fordel tilbys som behandlingsreiser til varmt klima.

Under høringen pekte MS-forbundet også på at det gjennom forskning er vist at behandlingsreiser til varmt klima har vist god effekt for personer med MS. I regjeringsplattformen 2013-2017 står det at regjeringen vil styrke tilbudet om behandlingsreiser og gjøre tilbudet tilgjengelig for flere pasientgrupper. I juni 2017 hadde MS-forbundet møte med statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) i Helse- og omsorgsdepartementet ang. denne saken. MS-forbundet mener at behandlingsreiser til utlandet må åpnes for alle grupper som har dokumentert effekt av behandlingen.

    

Effektiv behandling tidlig

Forskning viser at tidlig oppstart av behandling med de mest effektive medisinene har best effekt. MS-forbundet er meget fornøyd med at det har skjedd en klar endring i behandlingsprofilen for personer med MS det siste året. Dette kommer også klart fram i de nye behandlingsretningslinjene. Målet er ingen sykdomsaktivitet verken klinisk eller på MR. Vi må fortsatt jobbe for at de geografiske forskjellene innen behandling forsvinner.  

                              

Stamcellebehandling ved MS

235 personer med MS har reist til utlandet for å gjennomføre stamcellebehandling, og rundt 50 personer står i kø for behandling den nærmeste tiden. Prisen for behandlingen varierer fra kr. 500.000 til vel en million kroner. Dette finansiers ofte via innsamlinger i sosiale medier, lån på bolig, forskudd på arv o.l.

MS-forbundet er glad for at det innen utgangen av året settes i gang en randomisert kontrollert studie på Haukeland sykehus. Målet er gjennom forskning å vurdere om stamcellebehandling bør bli standardbehandling i Norge for de pasientene som ikke responderer godt på annen behandling. Svaret på forskningsstudien vil ikke foreligge før i 2022. Dette bekymrer MS-forbundet.

Stamcellebehandling ved MS er standardbehandling i Sverige for de pasienter som er i behov av denne behandlingen. Det er vanskelig for MS-forbundet å forstå at ikke Norge kan følge Sverige og iverksette stamcellebehandling som standardbehandling for denne gruppen.

    

Hjernehelsestrategien

MS-forbundet er, sammen med de andre brukerorganisasjonene innen nevrologifeltet og Hjernerådet, meget glad for at Hjernehelsestrategien legges fram av regjeringen innen utgangen av 2017. 

MS-forbundet er samtidig bekymret for at det ikke er satt av noen økonomiske midler i budsjettet for 2018. Brukerorganisasjonene og Hjernerådet har sammen laget noen konkrete innspill til merknader til budsjettet som ble sendt til komiteen i forkant av høringen.

 

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.