Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet 2019

Generalsekretær Mona Enstad og kommunikasjonsleder Gudrun Østhassel representerte MS-forbundet i høring hos Helse- og omsorgskomiteen. (Foto: stortinget.no)

Forslag til Statsbudsjettet 2019 ble lagt fram i begynnelsen av oktober. Torsdag var MS-forbundet i høring hos Helse- og omsorgskomiteen. Spesielt i år var regjeringens forslag om å kutte tilskuddet til informasjonsstøtte på agendaen.

Statsbudsjettet styrer landets økonomi det neste året, og setter føringer for hvilke ordninger og saker som blir prioritert. MS-forbundet har sendt inn skriftlig høringsinnspill og deltatt på høring for å løfte fram interessene til personer med MS på neste års statsbudsjett.  

          

Tilskuddsordning for informasjon

Det største kuttet i Statsbudsjettet 2019 var regjeringens forslag om å fjerne tilskuddsordningen til informasjon. Det finnes i dag en tilskuddsordning til informasjon og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner på nevrologiområdet. Denne tilskuddsordningen er svært viktig for MS-forbundets mulighet til å gjennomføre informasjonsarbeid. Utviklingen av MS-behandlingen er inne i store forandringer. Informasjonsbehovet er stort, både hos personer med MS, pårørende og fagpersoner. Årlig bruker MS-forbundet sentralt mer enn tre millioner kroner på informasjonsarbeid. I tillegg kommer all den frivillige innsatsen som gjøres av våre likepersoner i 46 lokalforeninger. 

MS-forbundet har de siste årene søkt midler fra denne tilskuddsordningen for å utgi MS-rapporten. MS-rapporten kommer ut en gang i året med artikler om norsk og internasjonal MS-forskning og ny MS-behandling. MS-rapporten har et opplag på 10.000, og sendes til alle landets nevrologer, de 400 største fastlegesentrene og alle våre medlemmer. I tillegg deles den ut på MS-konferansene som arrangeres årlig.

                    

Behandlingsreiser til varmt klima

Norge har i mer enn 20 år hatt tilbud om behandlingsreiser til varmt og solrikt klima for en del pasientgrupper. MS-forbundet mener at behandlingsreisene skal omfatte alle pasientgrupper som har forskning som viser effekt av behandling i varmt og solrikt klima.

I 2009 ble rapporten "Evaluering av behandling med fysioterapi i varmt klima for pasienter med multippel sklerose - en randomisert kontrollert crossoverstudie" lagt fram. Rapporten konkluderer med at fysioterapi i varmt klima hadde bedre langtidseffekt (etter seks måneder) enn tilsvarende behandling i Norge. I tillegg til resultatene i forskningsprosjektet er det økende dokumentasjon for at sollys indusert D-vitamin demper sykdomsaktivitet ved MS.

MS-forbundet fremhevet i sitt høringssvar at ordningen med behandlingsreiser til varmt klima i dag er urettferdig. MS-forbundet mener at det skal være likhet, slik at de gruppene som har forskning som viser effekt av behandling i varmt og solrikt klima skal få samme tilbud fra det offentlige.  

     

Effektiv behandling tidlig

Som alltid i møte med politikere fremhevet MS-forbundet at det er viktig med effektiv behandling. Ny kunnskap har vist at det er svært viktig å få rask og riktig behandling for MS slik at sykdommen i størst mulig grad kan bremses opp. Medikamentene som brukes ved MS er kostbare, men ved å benytte den mest effektive medisinen vil samfunnet spare store samfunnskostnader knyttet til tap av funksjoner hos den enkelte personer med MS. For MS-forbundet er det viktigste at den enkelte person med MS får den mest effektive behandling. MS-forbundet er fornøyde med at det har skjedd en klar endring i behandlingsprofilen for personer med MS de siste årene. Målet er ingen sykdomsaktivitet, verken klinisk eller på MR. Vi må fortsatt jobbe for at de geografiske forskjellene innen behandling forsvinner, og at medisinsk behandling blir tilgjengelig for alle med MS. 

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.