Hopp til hovedinnholdet

Statsbudsjettet: Diagnoselisten ved fysioterapi foreslås fjernet

Erik Eldorhagen har MS og er avhengig av fysioterapi for å fungere i hverdagen. Her med spesialist i nevrologisk fysioterapi, Morten Hagenes ved Oppsalklinikken (Foto: Gudrun Østhassel)

I forslaget til statsbudsjettet for 2017 som ble lagt fram i dag, vil regjeringen fjerne diagnoselisten ved fysioterapi for å oppnå det de kaller en mer rettferdig bruk av ressursene og en mer individuell vurdering.

Generalsekretær i MS-forbundet, Mona Enstad, reagerer kraftig på at kronisk syke nok en gang skal belastes. -Personer med MS er allerede en gruppe mennesker som har store kostnader knyttet til sykdommen, sier hun og henviser til en studie fra 2013 som viser at direkte og indirekte utgifter for gjennomsnittspasienten var på hele 82 420 kr.

-Byrden med å ha MS vil øke om diagnoselisten fjernes, da det blir enda en økonomisk byrde på toppen av de eksisterende sykdomsutgiftene. Vi frykter at dette i noen tilfeller vil føre til at den nødvendige fysioterapien bortprioriteres da MS-pasientene rett og slett ikke har økonomi til å gjennomføre behandlingen.

I dag er en vanlig behandlingstime hos fysioterapeut er 30 minutter. Her er egenandelen 154 per gang. Dersom egenandelstak 2 senkes til om lag 2000 kr, vil det bety at det vil ta i overkant av 3 måneder før frikort oppnås dersom en går regelmessig til fysioterapeut én gang i uka. I tillegg betaler de fleste brukerne også egenandeler på frikort tak 1 samtidig. Dette vil totalt føre til en utgift på om lag 4185 kroner de første tre månedene i året.

 

Fysioterapi er den eneste medisin

55 prosent av alle MS-pasienter i Norge har en progressiv sykdomstype som det per i dag ikke finnes noen form for medikamentell behandling som bremser sykdomsutviklingen. Det eneste de har, som vi vet virker, er rehabilitering, trening og oppfølging fra fysioterapi. Denne gruppen er helt avhengige av fysikalsk behandling for å klare seg i hverdagen og opprettholde funksjon og livskvalitet. Behandlingen er også viktig for at de skal kunne delta i samfunns- og arbeidsliv så lenge som mulig, samt å kunne klare seg selv for å unngå, eller utsette, det å bli storforbruker av kommunale helse- og omsorgstjenester.

 

Viktig for å holde seg i arbeidslivet

MS er den sykdommen som hyppigst forårsaker uførhet blant unge voksne i Vesten og ligger på andreplass i Norge, bak psykisk lidelser. Hele 50 prosent av alle MS-pasienter i Norge står utenfor arbeidslivet. Studier viser at fysisk trening har en rekke svært fordelaktige effekter for å opprettholde best mulig funksjonsnivå og deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Fjerningen av diagnoselisten vil føre til at flere personer med MS ikke vil kunne delta i arbeidslivet på samme måte som i dag.

 

Mestring av kronisk sykdom

Siv Jensen understrekte i dagens framleggelse av statsbudsjettet 2017 at hun ville prioritere å gi «god hjelp til å mestre kronisk sykdom». Fjerningen av diagnoselisten ved fysioterapi vil ikke bidra til å oppnå dette. MS-pasienter er en stor og sammensatt gruppe med en kompleks sykdom. Det gjør den individuelle tilpassingen og oppfølgingen uhyre viktig.

-Fysioterapien tar utgangspunkt i symptomene og utfordringene til hver enkelt pasient, hvor hensikten er å finne tiltak rettet mot hverdagens utfordringer. For noen betyr det balanse til å kle på seg en bukse eller stå selvstendig for å pusse tenner. For andre kan det være å takle hverdagen med fatigue, skape trygghet til egen kropp og mestring ved å utforske nye aspekter innenfor bevegelse, sier Thomas Dahl Klyve, fysioterapeut ved MS-Senteret Hakadal.

Fysioterapi vil bidra til å bygge en solid grunnmur i hverdagen til personer med MS. Dersom personer med MS slutter med fysikalsk behandling vil det få konsekvenser for den enkeltes mobilitet og mestring, som igjen fører til flere sykemeldinger og mer belastning på spesialist- og kommunehelsetjenesten.

Lokallag

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.