Hopp til hovedinnholdet

To henvist til HSCT på Haukeland

Et tilbud om stamcelletransplantasjon på Haukeland er satt i gang. Men nå må fagmiljøene søke om lov til å fortsette.

Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS, professor Lars Bø (bildet), har mottatt 15 henvisninger til autolog stamcelletransplantasjon fra sykehus over hele landet.
Disse blir så vurdert av en referansegruppe bestående av tre nevrologer. De MS-pasientene som slipper gjennom nåløyet, henvises videre til Hematologisk seksjon ved Haukeland universitetssykehus, der behandlingen gjennomføres.
 
Så langt er to personer med MS henvist dit.

Må søke om tillatelse

Baard-Christan Schem, fagdirektør i Helse Vest.

Men nå har fagmiljøene ved Haukeland fått beskjed om at de må søke om tillatelse til å fortsette.
Det opplyser fagdirektør i Helse Vest, Baard-Christian Schem (bildet), til ms.no.

Årsaken er at det pågår en metodevurdering av HSCT i regi av Kunnskapssenteret for helsetjenesten. Vurderingen er ikke ventet ferdig før i februar 2016.
I utgangspunktet skal metoder som er til vurdering, ikke brukes i vurderingsperioden, opplyser Schem.
- Hvis man senere sier nei, blir det som å rygge på motorveien, sier han til ms.no.
I dette tilfellet er det åpnet for at man kan søke fagdirektørene i de fire regionale helseforetakene om lov til å gjennomføre stamcelletransplantasjon på MS-pasienter.

Haukeland har søkt

Det har nå fagmiljøene på Haukeland gjort, og søknaden vil bli behandlet på første møte i fagdirektørenes råd.
Hvis svaret blir nei, vil det ikke ramme pasienter som er akseptert for behandling, men det vil ikke bli tatt inn nye, sier Schem.
I slutten av september i 2014 ble det bestilt en fullstendig metodevurdering av alle aktuelle MS-behandlinger inkludert HSCT. Bestillerforum (fagdirektørene, Helsedirektoratet, Legemiddelverket ) påpekte at metodevurderingen burde gjøres så raskt som mulig.
Helse Vest har søkt Helsedepartementet om å opprette en nasjonal behandlingstjeneste for autolog stamcelletransplantasjon i Helse Bergen. Denne saken er ikke ferdig behandlet, opplyser Schem.

Fem første året?

Hvis fagdirektørene sier ja til fortsatt behandling i år, kan det fort bli kapasitetsproblemer på Haukeland.
 
Seksjonsoverlege ved Hematologisk seksjon, Haukeland universitetssykehus, Aymen Bushra Ahmed, har sagt at han kan ta imot fem MS-pasienter i år, kanskje så mange som 10 neste år.
Lars Bø sier at han vil henvise på bakgrunn av retningslinjene for behandlingen, uten å ta hensyn til eventuelle kapasitetsproblemer. Han ønsker å få et reelt bilde av behovet i Norge.
- Det kan da bli aktuelt å henvise til andre sykehus i Norge, sier han.

Betennelse og alvorlig forløp

Det dreier seg om en gruppe MS-pasienter som har et alvorlig forløp, med utbredt betennelsesaktivitet og hyppig MS-attakker til tross for bruk av bremsemedisin, opplyser Bø.
Pasienten må ha hatt minst to attakker siste år, tydelig bedring av attakkbehandling, EDSS-score (funksjonsskala) under eller lik 6.5. Sykdomsvarighet under 6 år og alder under 45 er relative kriterier, som må veies opp mot sykdomsaktivitet, opplyser Bø.
- Metodevurderingen av HSCT skal være klar i februar 2016. Dersom den blir negativ, kan det bli vanskelig for oss å fortsette, sier han.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.