Digitale møter for tillitsvalgte 2023

PC med digitalt møte oppe og en kaffekopp ved siden

Neste digitale møte blir mandag 27. november kl. 20-21.

Tema for kvelden er "Nye nettsider - innspill og tilbakemeldinger"

I 2023 inviterer vi til digitale møter om ulike tema for deg som er tillitsvalgt i MS-forbundet. Møtene finner sted på Teams, siste mandag i hver måned. 

Det er ønskelig at minst en person fra hver forening deltar i hvert møte. Send gjerne tips til tema for møtene til helene@ms.no

Noen temaer er rettet mot tillitsvalgte i foreningenes og regionenes styrer, noen temaer er rettet mot likepersoner, noen temaer er rettet mot ungkontakter, og noen passer for alle. 

Møtene består først og fremst av foredrag om de ulike temaene. Det vil være rom for å stille spørsmål både skriftlig og muntlig. 

Vi gjør oppmerksom på at alle digitale møter blir tatt opp, slik at de som ikke får deltatt kan se det senere.

Hvordan delta i møtene

Møtene foregår på Teams. Du trenger ikke laste ned programmet for å delta. 

For hvert digitale møte, finnes det en påmeldingslink. Alle må melde seg på med egen epostadresse for hvert møte du vil delta på. 

Et par dager før møtet mottar du en epost med en link du skal bruke for å delta i selve møtet. Trykk på linken i god tid før møtestart, slik at vi skal ha tid til å løse opp i eventuelle problemer med innlogging i forkant. 

Meld deg på møtene her

Opptak av tidligere møter

På onedrive finner du opptak av tidligere møter.

Andre ressurser for tillitsvalgte

Her finner du oversikt over ulike ressurser for tillitsvalgte