Hopp til hovedinnholdet

Gi en gave i ditt testament

Har du en hjertesak du ønsker skal leve videre etter at du er gått bort? Da kan det å skrive et testament være en fin måte å la din vilje komme frem på. En testamentarisk gave til MS-forbundet bidrar til at MS-rammede kan få et bedre liv

Multippel sklerose (MS) handler ikke bare om noen små flekker på MR-bilder av hjernen, det handler også om store forandringer i livet til den som rammes. Siden sykdommen angriper sentralnervesystemet påvirkes hele kroppen, hverdagen og livet. Sykdommen påvirker også alle de rundt den som rammes. I dag finnes det ingen kur, og det finnes heller ingen behandling som reparerer skadene som har oppstått.

Du og vi har et felles ønske for fremtiden - en verden uten MS. Forskningen tar oss stadig nærmere dette målet, og det gir oss håp. Men det er fortsatt et stykke igjen. En gave i ditt testament hjelper oss videre og utgjør en stor forskjell - både for de som lever med sykdommen i dag og for de som kommer til å rammes i fremtiden.

Slik hjelper din gave:

Forskning - for en verden uten MS
MS-forbundet jobber for «en verden uten MS» ved å finansiere norske forskningsprosjekter på MS. Jo mer forskning vi kan støtte, jo raskere vil vi nå målet. Ingen bør trenge å frykte en MS-diagnose.

Politisk arbeid
MS-forbundet er et talerør for pasienter og pårørende i møte med myndighetene. Vi skal være der for å fronte MS-saken til de som tar de viktige beslutningene. Vi skal drive frem debatter, finne løsninger, og sørge for at de blir gjennomført. Din gave setter oss i stand til å kjempe alle disse kampene for mennesker med MS og deres pårørende.

Informasjon og hjelp
Det å møte en ny hverdag med en alvorlig diagnose som MS kan for mange være svært vanskelig. Da er det godt å vite at det finnes noen å snakke med. Din gave bidrar til at de som rammes kan få oppdatert kunnskap om MS og motta råd fra fagpersoner.

Omsorg og støtte
For MS-rammede er det av stor verdi å møte andre mennesker i samme situasjon. Din gave sørger for at ingen skal trenge å møte MS alene gjennom å skape møteplasser, skolere likepersoner og skape støtteordninger. Med mer midler kan vi utvide tilbudet enda mer og treffe enda flere.

Slik tilgodeser du din hjertesak  

Slik oppretter du et testament

Mer om initiativet Det gode testament 

Noen råd på veien:

Snakk med dine nærmeste
Om du ønsker å gi en gave til MS-forbundet gjennom testamentet, kan det være fint å forklare dine nærmeste hvorfor du ønsker å gjøre dette. Ved å ta en prat med dine nærmeste kan du bidra til å sikre at testamentet ikke bare blir i henhold til dine ønsker – men også i henhold til andres ønsker. Åpenhet bidrar til å luke vekk kilder til uenighet og eventuelle arvetvister, som kan komme til overflaten når verdier skal fordeles. Mange erfarer også at de nærmeste setter pris på at arven deles med noen som trenger det, kanskje enda mer enn arvingene selv.

Finn ut hvor mye du kan og ønsker å gi
2/3 av formuen din er pliktdelsarv til livsarvingene. Størrelsen på pliktdelsarven til livsarvinger ble økt fra 1 million kroner til 15 G i den nye arveloven som trådte i kraft 1.1.2021. Pliktdelsarven er begrenset til 15 ganger grunnbeløpet (111.477 kroner). Det vil si at pliktdelsarven er per i dag (mars 2023) er 1.646.760 kroner. Den delen som er igjen etter at pliktdelsarven er fordelt kan du fordele slik du ønsker, eksempelvis kan du gi en gave til din hjertesak. Både små og store gaver utgjør en viktig forskjell for organisasjonenes arbeid. Alle gaver uansett størrelse er med å bidrar i arbeidet for en verden uten MS, og samtidig sørge for at de som rammes ikke skal møte sykdommen alene. 

Skriv et formriktig testament
Når du gir en arvegave til din hjertesak, er det viktig å sette dette opp i et testament som er formriktig. Det er avgjørende at du gjør dette på en måte som er språklig klar og rettslig korrekt, så du kan være sikker på at midlene går til det som du ønsker. Er du usikker på hvordan du skal gå frem, kan du kontakte en advokat. Organisasjonen du ønsker å gi en testamentarisk gave til kan også hjelpe deg med å sette opp testamentet, og mange organisasjoner sørger også for å dekke utgiftene du har med dette. 

Slik setter du opp et testament
Det er noen formkrav som må være oppfylt for at et testament skal være gyldig. Du trenger ikke å bruke advokat, men det kan være lurt spesielt hvis det er et komplekst testament med flere tilgodesette, ulike andeler og så videre.

  • Et testament må være skriftlig
  • Det skal være to vitner til stede når testamentet underskrives av testator.
  • Vitnene skal også skrive under, med testator til stede. Vitnene må vite at det de signerer på er et testament, men de trenger ikke å kjenne innholdet i testamentet.
  • Vitnene må være over 18 år, og myndige.
  • Vitnene, eller noen de har et nært forhold til, kan ikke være tilgodesett i testamentet. De kan ikke jobbe for eller ha et annet tjenesteforhold hos en part som er tilgodesett i testamentet.

I tillegg til de formelle kravene over, er det noen ting som anbefales å ha med:

  • En tekst som opplyser at vitnene er myndige, tilstede frivillig og etter testators ønske, og at testator har underskrevet testamentet frivillig og med vitnene til stede.
  • Testamentet bør være datert
  • Testators fødselsnummer bør stå på testamentet

For å sikre at testamentet blir funnet, kan du lagre det hos din nærmeste tingrett. Da blir testamentet registrert i et landsdekkende register og tingretten gir beskjed til de som er tilgodesett når testamentet trer i kraft (når testator er død).

Arvebrosjyren
Her kan du lese arvebrosjyre med nyttige føringer for hvordan arv kan håndteres på en god og skånsom måte.

 

Trenger du hjelp? 

Få hjelp av vår partneradvokat
Det er ganske mange bestemmelser i arve- og skifteretten som kan være litt vanskelig å ha full oversikt over. Det kan derfor være lurt å få hjelp av en advokat til å sette opp testament, hvis du ikke føler deg helt trygg på dette selv. MS-forbundet har samarbeidsavtale med Advokatfirmaet Tveter og Kløvfjell. MS-forbundet dekker utgifter til hjelp med testament med opptil fem timer dersom forbundet er tilgodesett.

NB: MS-forbundet får ikke kjennskap til hvem som har skrevet et testament, eller testamentets innhold, med mindre du selv ønsker det og gir beskjed. Vi takknemlige for å bli informert om dette. Rett og slett fordi vi gjerne vil takke deg!

Ta gjerne kontakt med giverservice i MS-forbundet på telefon 22 47 79 90 eller e-post epost@ms.no.

Enhver gave - stor eller liten - kommer til nytte i arbeidet for alle som er rammet av MS. Tusen hjertelig takk! 

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.