Hjem / Aktuelt / Årets forskningstildeling fra MS-forbundet

Årets forskningstildeling fra MS-forbundet

Under tirsdagens forskningstildeling, delte vi ut hele 2,5 millioner kroner til ni forskningsprosjekter.

Fellesbilde av generalsekretær Magne og forskerene som fikk midler i 2023
Terje Rakke, Nordic Life

Den internasjonale MS-dagen 30. mai ble i år som i fjor markert ved å dele ut midler fra MS-forbundets forskningsfond.

- Vi er veldig glade for å kunne støtte disse ni prosjektene og ekstra fint er det at alle er norske. MS-forbundets givere og støttespillere gjør dette mulig for oss. Jeg håper forskningen vil bidra til at vi kan komme litt nærmere det å finne årsaken til MS. I tillegg håper og tror jeg at resultatene fra prosjektene kan bedre livskvaliteten til personer med MS, sier styreleder i MS-forbundet Lise Johnsen.

Generalsekretær i MS-forbundet, Magne Wang Fredriksen uttrykker takknemlighet over dagens tildeling.

-Vårt høyeste ønske er å kunne bidra til å finne løsninger som gjør at personer med MS skal kunne få behandlinger som stopper, bremser eller kurerer sykdommen. Når vi i dag kan dele ut to og en halv million kroner til ni norske forskningsprosjekter, er vi stolte og ydmyke på vegne av alle de som har bidratt med penger og som står sammen med oss i dette arbeidet.

Det er fortsatt stort behov for nye støttespillere.

MS-forbundet takker alle som har bidratt med gaver til vårt viktige arbeid. 

Følgende har fått midler:

Tone Berge (Oslo Universitetssykehus)

«EpiNOR-MS»

Tone Berge på forskningstildelingen 2023

Målet med studien er å finne biomarkører som kan brukes for å persontilpasse valg av behandling til den enkelte MS-pasient.

Prosjektet tildeles kr 350 000

 Synne Brune-Ingebretsen (Oslo Universitetssykehus)

«Nevrologiske bivirkninger av koronavaksine og koronasykdom»

Synne Brune-Ingebretsen på forskningstildelingen 2023

Skal undersøke hvorvidt koronavaksine eller koronasykdom medfører nevrologisk skade eller bivirkninger hos pasienter med MS.

Prosjektet tildeles kr 100 000

Lars Bø (Haukeland universitetssjukehus)

«SMART-MS»  

Lars Bø på forskningstildelingen 2023

Studien vil kunne gi ny kunnskap om reparasjonseffekt og sikkerhet ved behandling med mesenchymale stamceller og dermed bidra til utviklingen av «reparasjonsbehandling» for de som har fått skader av MS-sykdommen.

Prosjektet tildeles kr 155 000 

Elisabeth G. Celius (Oslo Universitetssykehus)

«Sosioøkonomiske følger ved MS»

Elisabeth G. Celius på forskningstildelingen 2023

Studien skal kartlegge forbruk av fastlegetjenester, fysioterapi og rehabiliteringstjenester. Så vil man se om tilgang på slike tjenester er påvirket av sosioøkonomiske faktorer og om det er forskjeller mellom kvinner og menn.

Prosjektet tildeles kr 500 000

Einar August Høgestøl (Oslo Universitetssykehus)

«Kronisk aktiv betennelse ved MS»

Einar August høgestøl på forskningstildelingen 2023

I denne studien vil man teste ut nye MR-sekvenser som kan fremstille sykdomsaktiviteten bedre og dermed åpne for enda mer aktiv behandling.

Prosjektet tildeles kr 250 000

Årslaug Rudfjord Lorentzen (Sørlandet Sykehus)

“SAFE-MS”

Figur, stående dame

Etterundersøkelse og oppfølging av personer med MS som har tatt stamcellebehandling i utlandet. Studien vil kunne gi viktig informasjon om effekt eller ikke og bivirkninger/problemer i forbindelse med behandlingen.

Prosjektet tildeles kr 150 000

Wibeke Nordhøy (Oslo Universitetssykehus og NTNU Trondheim)

«MSDIR-prosjektet»

Wibeke Nordhøy på forskningstildelinga 2023

I dette prosjektet vil man sammenligne nye MR-sekvenser med eksisterende rutinesekvenser for å prøve å optimalisere MR-undersøkelsen som er så viktig for å vurdere sykdomsaktivitet og dermed valg av behandling.

Prosjektet tildeles kr 400 000

Gro Owren Nygaard (Oslo Universitetssykehus)

«Langtidseffekt av høyeffektiv behandling mot MS»

Gro Owren Nygaard på forskningstildelingen 2023

I dette prosjektet vil man undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt etter fem års behandling med rituximab og kladribin. Studien vil kunne gi data som er nyttige for at man skal få en optimal behandling mot MS.

Prosjektet tildeles kr 370 000

Øivind F. Torkildsen (Haukeland Universitetssykehus)

«Tenofovir as a treatment of Multiple Sclerosis»

Øivind F. Torkildsen på forskningstildelingen 2023

I denne studien vil man registrere effekt og bivirkninger av en slik behandling, men også forsøke å finne ut mer om hvordan EBV påvirker forløpet av MS-sykdommen.

Prosjektet tildeles kr 210 000