Hjem / Aktuelt / Årsaker til seksuelle utfordringer ved MS

Årsaker til seksuelle utfordringer ved MS

Seksualitetsutfordringene ved MS er sammensatt. Både fysiske og psykiske faktorer spiller inn.

Tallene er høye og det er mange årsaker til utfordringene i seksuallivet til personer med MS. MS-lege Einar August Høgestøl jobber på Nevro- logisk avdeling ved Oslo universitetssykehus. Daglig møter han pasienter med MS.

- Det er mange med MS som har ulike plager med forskjellige aspekter av seksuell funksjon. Husk at dette er vanlig, du er ikke alene.

Seksualitetsplager

40 til 80 % av alle kvinner og 50 til 90 % av alle menn med MS har plager i deler av seksuallivet.

Primære årsaker til seksuell dysfunksjon

MS-sykdommen i seg selv kan være en årsak.

- Ved MS blir myelinet som beskytter nervetrådene ødelagt slik at signalene blir dårlige. Dette reduserer funksjonen til nervene og kan påvirke seksuell funksjon. Derfor er det viktig med god behandling av MS.

Sekundære årsaker til seksuell dysfunksjon, som er relatert til følgene av MS, er veldig variabelt ut ifra hvordan man har det. Ingen MS-pasienter er like.

Fysiske utfordringer

Personer med MS har ulike fysiske utfordringer som kan påvirke seksualiteten. For mange påvirker fatigue den seksuelle funksjonen og gir uhelse.

- Spastisitet, blære- og tarmproblemer og smerter, særlig de nevropatiske, har innvirkning. Dette er vanlige plager hos veldig mange med MS. Det er viktig at de utredes og eventuelt behandles. Det finnes ulike typer behandling for problemene, slik at man kan fungere bedre.

Hvis man har lesjoner som gir redusert bevegelse, kan det også gi utfordringer i forhold til seksuell helse.

Overbærende årsaker

Psykososiale faktorer kan også påvirke utfordringer knyttet til seksualitet.

- Depresjon er ganske underrapportert i forhold til MS. Angst og kognitive vansker kan også være utløsende faktorer, forklarer Høgestøl.

MS rammer unge i etableringsfasen der man kanskje har fått eller planlegger å få barn, og står i etablering av familielivet. Samlivsproblemer kan være en utfordring for mange.

- For menn er det primært erektil dysfunksjon som er problemet. Viagra har god effekt for mange. Problemer med tidlig og manglende utløsning og nedsatt sexlyst er også vanlig.

For kvinner med MS er det vanlig med nedsatt slimhinneproduksjon og tørrhet som kan redusere seksuallysten. Glidemiddel og hormon- behandling er gode hjelpemidler.

Forstyrret ereksjon av klitoris på grunn av nerveutfordringer kan man i viss grad trene opp. For smerter finnes det også løsninger, samtidig som man sammen med en eventuell partner kommuniserer godt. Det er viktig å være klar over at man har rettigheter knyttet til utfordringer med seksualitet knyttet til MS.

Vanskelig å snakke om

- MS og seksualitet kan være vanskelig å snakke om med helsepersonell. Det kan være fordi en time ofte er for kort til å ta opp den type problem, og hvor behandling og det medisinske kommer i første rekke. Man har behov for å føle seg trygg på den legen man tar opp utfordrende spørsmål med, og det kan være vanskelig når man stadig har nye behandlere å forholde seg til. Man trenger tid til å bygge en relasjon.

Ofte havner disse problemene litt lengre ned på agendaen når man er inne til sine vante MS-kontroll, det er vanskelig både for pasient og lege å snakke om. Høgestøl påpeker at man ikke bør ikke utsette å ta tak i disse spørsmålene.

- Redusert seksuell helse reduserer livskvaliteten. Det er absolutt noe man kan og bør gjøre noe med.

Om artikkelen

Denne artikkelen har stått på trykk i MS-bladet 2/2022.