Hjem / Aktuelt / Historisk forskningstildeling

Historisk forskningstildeling

Internasjonal MS-dag 30. mai 2022 ble markert med at to millioner kroner ble gitt til forskning. Pengene er samlet inn av generøse givere i MS-forbundet. 

Generalsekretær Magne Wang Fredriksen taler på forskningstildelingen

På den internasjonale MS-dagen 30. mai 2022 ga MS-forbundet to millioner kroner norsk MS-forskning. Arrangementet fant sted i Forskningsparken i Oslo og ble streamet. Du finner opptaket nederst i saken.

Lise Johnsen er styreleder for MS-forbundet. Hun retter en stor takk til alle givere og støttespillere som bidrar med midler for at dette er mulig. 

-Vi er veldig glade for å kunne støtte disse fem prosjektene. Generøse givere og støttespillere gjør dette mulig for oss. For meg bidrar forskningen til at vi kan komme litt nærmere det å finne årsaken til MS. I tillegg håper og tror jeg at resultatene fra prosjektene kan bedre livskvaliteten til personer med MS og deres pårørende, sier Johnsen.       

Magne Wang Fredriksen, generalsekretær i MS-forbundet, er også glad for at MS-forbundet har fått muligheten til å tildele to millioner kroner til norsk MS-forskning. 

-Vårt høyeste ønske er å kunne bidra til å finne løsninger som gjør at personer med MS skal kunne få behandlinger som stopper, bremser eller kurerer sykdommen. Når vi i dag kan dele ut to millioner kroner til norske forskningsprosjekter, er vi stolte og ydmyke på vegne av alle de som har bidratt med penger og som står sammen med oss i dette oppdraget. 

-MS-forbundet vil være den største private bidragsyteren til norsk MS-forskning. Det håper vi skal bidra til at vi nærmer oss målet raskere. 

Fredriksen trekker fram at det nå er etablert et forskningsutvalg som årlig vil tildele midler til norsk MS-forskning på den internasjonale MS-dagen.

Tusen takk til deg som gir og gjør det mulig at MS-forbundet kan tildele to millioner kroner til norsk MS-forskning. 

   
Det er fortsatt stort behov for nye støttespillere.

Disse forskningsprosjektene mottar midler:

Det ble tildelt to millioner, fordelt på fem forskningsprosjekt.

Tone Berge (Oslo Universitetssykehus) – «EpiNOR-MS»

Tone Berge

Målet med studien er å finne biomarkører som kan brukes for å persontilpasse valg av behandling til den enkelte MS-pasient.

660.000 kroner tildelt.

Håvard Kallestad (St. Olavs Hospital) – «Nettbasert behandling av kroniske søvnvansker for personer med MS»

Håvard Kallestad

I denne studien vil man forsøke å behandle søvnproblemer med databasert kognitiv terapi, dvs. en ikke-medikamentell behandling av søvnproblemer hos pasienter med MS.

400.000 kroner tildelt.

Christopher Elnan Kvistad (Haukeland universitetssjukehus) – «SMART-MS»

Christopher Elnan Kvistad

Studien vil kunne gi ny kunnskap om reparasjonseffekt og sikkerhet ved behandling med mesenchymale stamceller og dermed bidra til utviklingen av «reparasjonsbehandling» for de som  har fått skader av MS-sydommen.

400.000 kroner tildelt.

Marton König (Oslo Universitetssykehus) – «NevroVAX»

Marton König

En nasjonal studie som undersøker vaksineresponser (utvikling av immunologisk og klinisk beskyttelse) blant personer med MS for å kunne gi veltilpassede råd om smittevern, behandling og vaksinasjoner.

300.000 kroner tildelt.

Øivind F. Torkildsen (Haukeland Universitetssykehus) – «Tenofovir as a treatment of Multiple Sclerosis»

Øyvind Torkildsen

I denne studien vil man registrere effekt og bivirkninger av en slik behandling, men også forsøke å finne ut mer om hvordan EBV påvirker forløpet av MS-sykdommen.

232.951 kroner tildelt.

Se hele tildelingsarrangementet her

https://youtu.be/XjuZ5KxLDGc