Hjem / Aktuelt / Høringsinnspill om prioriteringer i helsetjenesten

Høringsinnspill om prioriteringer i helsetjenesten

Regjeringen skal legge frem en ny prioriteringsmelding i løpet av 2024, og MS-forbundet har sendt inn et høringinnspill.

Illustrasjonsbilde som viser en person som putter et brev opp i en stor mappe.

Prioriteringsmeldingen som regjeringen skal legge frem, skal blant annet vurdere persontilpasset medisin, og sikre åpenhet og etterprøvbarhet rundt prioriteringer i helse- og omsorgstjenesten.

For å sikre et fortsatt rettferdig og bærekraftig helsetilbud, har MS-forbundet løftet frem ulike temaer som vi mener bør belyses i prioriteringsmeldingen.