Hjem / Kunnskapsbank / Rettigheter / Grunnstønad

Grunnstønad

Du kan ha rett til grunnstønad hvis du har nødvendige ekstrautgifter som andre ikke har. Grunnstønad skal dekke ekstrautgifter du har på grunn av en varig skade, sykdom eller funksjonsnedsettelse.

Denne fagartikkelen er kvalitetssikret av:

Ellen M. Berg – sosionom ved MS-senteret i Hakadal

Ekstrautgiftene må overstige grunnstønadssats 1 som er 724 kr. per mnd. 1.7. 2023).

Du kan få støtte til disse ekstrautgiftene:

  • Drift av tekniske hjelpemidler
  • Transport og drift av bil
  • Servicehund eller førerhund
  • Kosthold ved diett. En spesialist må stille diagnosen og beskrive dietten.
  • Slitasje på klær og sengetøy 

Vær oppmerksom på at NAV i stor grad krever dokumentasjon av ekstrautgifter vedlagt i søknaden, i tillegg til medisinsk dokumentasjon.

Du kan sende inn søknad om grunnstønad på nav.no.

Har du fått avslag?

I vedtaket du får ved avslag skal det stå det hvordan du går fram hvis du skal klage, hvem du skal klage til og klagefrist.  Her kan du lese mer om klage.

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

MS-veilederens artikkel om økonomiske ytelser for personer med kronisk sykdom, skrevet av Inghild Follestad, har vært den viktigste kilden.

Tusen takk!

Relevant