Hopp til hovedinnholdet

Hva koster MS samfunnet?

MS-forbundet har for første gang utarbeidet en rapport som synliggjør hva MS koster samfunnet. Rapporten skal brukes for å styrke MS-forbundets arbeid for alle som har MS og deres pårørende. 

Samfunnskostnadene knyttet til MS utgjør nesten 12 milliarder årlig. Dette tilsvarer nesten 900 000 kroner i gjennomsnitt per person med MS. MS er en kostbar sykdom for den enkelte pasient og pårørende, men også for samfunnet. Den største andelen av samfunnskostnadene er tapt arbeidsevne.  

- Når det gjøres økonomiske prioriteringer blant sektorer i Norge, mener vi at man i større grad må se flere sektorer i sammenheng. Helse og arbeid er et slikt forhold, der det vil komme personer med MS til gode om man tar med produksjonstap i beregningen når man gjør kost-nytte vurderinger for eksempel i systemet for nye metoder, et system som avgjør hvilke behandlingsformer som skal finansieres av det offentlige. Rapporten viser tydelig at samfunnskostnadene er så omfattende at det vil være god samfunnsøkonom i å prioritere og sørge for at personer med MS får riktig og effektiv behandling, tverrfaglige rehabiliteringstilbud og brukerstyrt personlig assistanse, sier generalsekretær i MS-forbundet Magne Wang Fredriksen

I samarbeid med Menon Economics har MS-forbundet utarbeidet rapporten som beskriver sykdomsbyrde, behandlingsomfang, pleie- og omsorgsdata, hjelpemiddel og tilrettelegging, produksjonstap og pårørendebyrde knyttet til MS i Norge. 

Rapporten ble lagt frem på Arendalsuka, og opptak av fremleggingen finner du her

Rapporten i sin helhet finner du her:

Rapporten blir et viktig dokument i arbeidet videre for alle som lever med MS i Norge i dag, og i fremtiden. 

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.