Hopp til hovedinnholdet

Stamcellestudien er i gang - første pasient behandles

Professor Lars Bø leder RAM-MS-studien. (Foto: Helse Bergen)

Første norske pasient er rekruttert til RAM-MS-studien, som skal sammenligne stamcelletransplantasjon med MS-medisinen Lemtrada.

Det opplyser studieteamet ved Nasjonal kompetansetjeneste for MS.  Foreløpig er det bare Haukeland universitetssykehus som er i gang med såkalt screening (standardisert undersøkelse) av henviste pasienter, men de øvrige regionale studiesentrene i Norge vil starte arbeidet med å screene pasienter de kommende ukene.

Fire studiesentre i Norge

De fire studiesentrene i Norge er Haukeland universitetssykehus, Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø), St. Olavs Hospital (Trondheim) og Akershus universitetssykehus (Oslo).

Nevrologer henviser aktuelle pasienter til nærmeste studiesenter, som foretar screening og inkluderer pasienter som fyller kriteriene. Så randomiseres (fordeles tilfeldig) pasientene til enten stamcelletransplantasjon eller behandling med Lemtrada (alemtuzumab). Dette skjer i et dataprogram.

Alle deltagerne sendes så til Haukeland, som registrerer MS-status før behandlingsstart.  Stamcellegruppen behandles på Haukeland, mens deltagerne i Lemtrada-gruppen behandles på lokalt sykehus.

100 skal delta

I Norge har rundt 6000 personer attakkpreget MS, opplyser studiegruppen.  I et pilotprosjekt ved Haukeland mellom 2015 og 2017 er 30 norske pasienter med aggressiv, atakkpreget MS behandlet med autolog stamcelletransplantasjon.

Før autolog stamcelletransplantasjon kan godkjennes som del av det vanlige behandlingstilbudet ved attakkpreget MS i Norge, må effekten og kostnaden av denne behandlingen sammenlignes med den antatt mest effektive, godkjente medisinen, som per i dag er Lemtrada (alemtuzumab)

RAM-MS skal undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom de to behandlingene. Det er planlagt at ca. 100 pasienter skal delta i studien.

Studien er godkjent av Regional komite for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk og Statens legemiddelverk.

Styrket behov for studien

For kort tid siden kom foreløpige resultater fra den såkalte MIST-studien der stamcelletransplantasjon ble sammenlignet med godkjente bremsemedisiner, både effektive og mindre effektive. I MIST-studien var det ingen som fikk behandling med Lemtrada.

RAM-MS-studien sammenligner effekten av stamcelletransplantasjon kun med annen MS-behandling som har høy behandlingseffekt, Lemtrada.

- De foreløpige resultatene fra MIST-studien styrker dermed grunnlaget for RAM-MS-studien, sier professor Lars Bø til ms.no.

Egen nettside for RAM-MS

Det er laget en egen nettside for RAM-MS- studien: www.ram-ms.no

Pasienter og pårørende kan her finne informasjon om bakgrunnen for studien, hvilke forskningsresultater som forventes, og om praktisk gjennomføring av studien.

Forskning.no: Trenger deltakere fra hele landet

Dagens Medisin: Stamcellestudien har startet

Her er kriteriene

 • Attakk under pågående MS-behandling siste år, behandlet med steroider og verifisert på MR.
 • MR: Minst 1 kontrastladende lesjon eller minst 3 nye eller forstørrede T2-lesjoner.
 • Alder: 18-50 år.
 • RRMS etter reviderte McDonald-kriterier.
 • EDSS 0 til 5,5.

Danmark og Sverige er med

Studiesentre i Norge:

 • Haukeland universitetssykehus (Bergen)
 • Universitetssykehuset i Nord-Norge (Tromsø)
 • St. Olavs Hospital (Trondheim)
 • Akershus universitetssykehus (Lørenskog v/Oslo)

Studiesentre i Sverige:

 • Akademiska sjukhuset, Uppsala
 • Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Gøteborg

Studiesentre i Danmark:

 • Rigshospitalet, København
Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.