Hopp til hovedinnholdet

Stamcellestudien er i gang i Sverige og Danmark

Danske, svenske og norske forskere var til stede i København på oppstartsmøtet for RAM-MS-studien. (Foto: Privat/Øivind Torkildsen)

Stamcellestudien på Haukeland har rekruttert 11 personer. Nå inkluderes også pasienter fra Sverige og Danmark.

Det opplyser nevrologiprofessor Øivind Torkildsen. Sammen med studieledelsen i Bergen arrangerte han nylig et oppstartsmøte i København.

Han opplyser at ni norske pasienter allerede får behandling. Fire har til nå fått stamcelletransplantasjon, mens fem har fått Lemtrada (alemtuzumab). Studien, som har fått navnet RAM-MS, skal sammenlikne effekten av disse to behandlingene.

Målet er å rekruttere totalt 100 personer inn i studien. Torkildsen mener det er viktig å få med de andre skandinaviske landene fordi populasjonen man rekrutterer fra da blir større.

Rituksimab ekskluderer

Personer som har fått såkalt induksjonsbehandling, kan ikke være med i studien da man er redd for at langtidseffekten av slik behandling kan påvirke dataene i studien. 

Det utelukker personer som har fått for eksempel rituksimab, mavenclad eller okrelizumab. Utbredt bruk av slik behandling kan være et problem for rekrutteringen.

Økt risiko for bivirkninger

-  Hovedårsaken til at vi ikke ønsker tidligere behandling med rituksimab, er at dette gir øket risiko for alvorlige bivirkninger, sier Torkildsen til ms.no.

Det har kommet rapporter om at kombinasjonen HSCT (stamcelletransplantasjon) og rituksimab blant annet gir økt risiko for neutropeni, det vil si tap av hvite blodlegemer, lenge etter at behandlingen er gjennomført, opplyser han.

Det er fortsatt mulig å gi HSCT til pasienter som har fått rituksimab utenom studien, men vi ønsker helst å unngå dette, dersom det ikke er helt nødvendig, opplyser Torkildsen.

Bedre enn Tysabri

På møtet i København ble det presentert resultater fra svenskene som deltok i den såkalte MIST-studien. Dette er den eneste store randomiserte studien som er gjort på stamcelletransplantasjon hvor behandlingen sammenlignes med andre behandlinger.

Studien har vist veldig gode resultater, men har blitt kritisert fordi flere av de medisinene som stamcelletransplantasjon er sammenlignet med, har vært medisiner med svak effekt.

Torkildsen opplyser at de blant annet fikk presentert substudier der stamcelletransplantasjon ble sammenliknet med Tysabri.

 - Ut fra disse resultatene så det ut til at stamcelletransplantasjon hadde bedre effekt enn også Tysabri, som regnes som et av de mest effektive MS-medikamentene vi har, sier Torkildsen.

Les mer i Dagens Medisin

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.