Hopp til hovedinnholdet

Sverige: Stamcellebehandling likestilles med legemidler

Leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS, professor Lars Bø, er overrasket over at svenskene nå likestiller stamcelletransplantasjon med Lemtrada og Gilenya. (Foto: Olav Førde)

Svenskene skal nå tilby stamcelletransplantasjon på linje med Gilenya og Lemtrada. Lars Bø er overrasket.

Overført til norske forhold vil det si at stamcelletransplantasjon (HSCT) går inn i andrelinjebehandlingen av alvorlig attakkvis MS.

Likestilles med Gilenya og Lemtrada

De svenske retningslinjene anbefaler bruk av de forskjellige medikamentene og behandlingene på en skala fra 1 til 10, der 1 er høyeste prioritet og 10 laveste.

Blant andrelinjemedikamentene får Tysabri prioritet 1 når pasienten ikke har JC-viruset i kroppen.

Gilenya, Lemtrada og HSCT får alle prioritet 3.

Om HSCT skriver den svenske Socialstyrelsen dette: «Hematopoetisk stamcellstransplantation har en mycket stor och långvarig effekt på den inflammatoriska aktiviteten vid MS, men resultat på andra viktiga effektmått saknas».

Burman: Vil bli brukt mer rundt om i landet

Nevrolog Joachim Burman ved Akademiska sjukhuset i Uppsala, tror ikke dette forslaget til nye retningslinjer vil medføre store forandringer når det gjelder bruk av HSCT ved hans sykehus.

- Vi har i et par år nå gjort HSCT på pasienter som har aktiv sykdom, der Tysabri av en eller annen grunn ikke kunne brukes, skriver han i en epost til ms.no.

Han tror ikke det blir så stor forandring i Uppsala, men han mener det er bra at andre i Sverige også syns HSCT er en viktig behandling.

- Dette bør rimeligvis føre til at behandlingen brukes mer på andre sykehus i landet, skriver han.

Bø: - Dette var uventet

- Dette var uventet, sier professor og nevrolog Lars Bø til Dagens Medisin.

-  Jeg hadde trodd at de hadde kommet til at stamcellebehandling skulle være tredjelinje, men at de ville åpne for tidligere behandling hos MS-pasienter med et særlig aggressivt forløp.

Det norske forslaget til behandlingskriterier for stamcellebehandling ved MS, som kom høsten 2014, viser til at stamcellebehandling kan være et godt behandlingsalternativ for en liten undergruppe av MS-pasienter. 

Svenskene har siden 2004 transplantert over 100 personer med MS. Norge har så langt behandlet 9.

Enstad: - Nå må vi komme etter

-  Svenskene har svært gode erfaringer med HSCT gjennom mange år. Det er en grunn til at de nå tar HSCT inn i andrelinjebehandlingen, sier generalsekretær Mona Enstad i MS-forbundet.

-  Nå må vi raskt komme etter her i Norge og sørge for at flere får tilbud om denne lovende behandlingen, sier hun.

Behandlingsstudie på Haukeland?

Beslutningsforum skal om kort tid avgjøre hvilken plass HSCT skal få i MS-behandlingen i Norge. Det er gjennomført en metodevurdering som konkluderer med at man mangler kontrollerte studier som kan si noe om sikkerhet og effekt.

Norske nevrologer anbefaler overfor Beslutningsforum at det startes en behandlingsstudie på Haukeland universitetssykehus der HSCT sammenlignes med Lemtrada. En slik studie bør omfatte minst 30 personer som får HSCT og 30 som får Lemtrada.

Lars Bø og kompetansetjenesten for MS har allerede vært i kontakt  med svenskene om et samarbeid.

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.