Hjem / Aktuelt / Stortinget avslo forslag

Stortinget avslo forslag

Stortinget har avslått Fremskrittspartiets forslag om å innføre stamcellebehandling som standardbehandling for personer med MS i Norge.

SV, FrP, Pasientfokus, MDG og Venstre stemte for og Høyre, Ap, KrF, Rødt og SP stemte mot. Dette var som forventet ettersom helse- og omsorgskomiteen også anbefalte avslag.

MS-forbundet har arbeidet kontinuerlig med saken, og den vil fortsette til tross for avslaget.  

– Vi vil takke de 25 000 menneskene som har signert oppropet vårt. Det viser engasjement og omsorg i befolkningen overfor alle som er berørt av MS. Og vi gir ikke opp kampen for at stamcellebehandling skal tilbys i Norge, sier generalsekretær i MS-forbundet Magne Wang Fredriksen.

Lyspunkter

Wang Fredriksen er skuffet over at det politiske miljøet ikke benyttet seg av muligheten til å innføre en nødvendig og forsvarlig behandling som norske MS-pasienter har behov for å få gjennomført i Norge.

­ – Men det er gledelig å se at det ikke lenger er en diskusjon om stamcellebehandling skal anerkjennes som behandlingsform for MS. Tilrådningen fra helseministeren og innstillingen fra helse- og omsorgskomiteen anerkjenner stamcellebehandling for MS-pasienter. Behandlingen skal tilbys norske MS-pasienter, sier Wang Fredriksen

Helseministeren har tydeliggjort at dette er en behandling som skal tilbys for alle personer med MS i hele Norge gjennom en såkalt individuell unntaksmulighet både ved universitetssykehusene i Oslo og Bergen. Dette gjelder pasienter som ikke kan eller vil delta i RAM-MS-studien, og som har hatt tydelig sykdomsaktivitet til tross for behandling med en av de mest effektive konvensjonelle MS-medisinene.

- MS-forbundet vil fortsette arbeidet med å få stamcellebehandling som standardbehandling i Norge. Vi skal jobbe mot politiske aktører, og arbeide videre med landets nevrologer.

Veien videre

MS-forbundet vil gå i dialog med MS-nevrologene i det nasjonale kompetansenettverket for å få fremmet saken på nytt gjennom de byråkratiske kanalene i Nye Metoder-systemet.

– Vi har også bedt om møte med Helsedepartementet for å diskutere videre fremdrift i saken. Vi vil også fremme saken som eksempel på systemfeil i norske sykehus. Både departementet og Stortinget forbereder ny prioriteringsmelding for helsetjenesten i 2024, og det foregår også forbedringsarbeid innad i helseforetakene. Stamcellebehandling av personer med MS er relevant for disse prosessene, understreker Magne Wang Fredriksen.