Hjem / Aktuelt / Studietur til Bergen

Studietur til Bergen

Administrasjonen i MS-forbundet har vært på studiebesøk til Bergen og blant annet møtt lokalforeningen der og kompetansenettverket på MS.

Møtet med lokalforeningen i Bergen var inspirerende og informativt. De har mange flotte aktiviteter for medlemmene sine og er flinke til å søke midler for å få til enda flere aktiviteter.

Vi besøkte også kompetansenettverket for MS på Haukeland. Vi snakket om utfordringene fremover og ba om innspill til MS-forbundets arbeid med nytt strategi- og handlingsprogram som skal legges frem for landsmøtet i november.

Vi fikk også være til stede da Dr. Alberto Ascherio ble utnevnt som æresdoktor, og holdt foredraget «EBV causes MS: does it also drive MS pathology?» om sammenhengen mellom MS og Epstein Barr-viruset.

Alberto Ascherio. Foto: Paul Andre Sommerfeldt