Hjem / Aktuelt / Vitamin D ved MS

Vitamin D ved MS

Her er de nye anbefalingen når det gjelder dosering av D-vitamin ved MS.

Illustrasjonsbilde som viser en hvit pilleboks og hvite piller som har blitt helt ut. Bakgrunnen er helt blå.

Anbefalingene er skrevet av overlege og professor ved A-hus Trygve Holmøy, på vegne av Nasjonalt kompetansenettverk for multippel sklerose. 

Anbefalt serumnivå

Serumnivå av vitamin D på 50 nmol/liter er ansett som tilstrekkelig for de fleste. Observasjonsstudier har imidlertid vist redusert tendens til attakker og nye MR-lesjoner blant personer med MS som har serumnivå av vitamin D over 75 nmol/liter. I fravær av gode kontrollerte kliniske studier har norske MS-nevrologer derfor tidligere anbefalt at personer med MS tar tilskudd av vitamin D som bringer serumnivået mellom 75 og 125 nmol/liter 1.  

Kan redusere risiko for attaker

Flere kontrollerte kliniske studier har de senere år vist at tilskudd av vitamin D ikke reduserer sykdomsaktiviteten ved MS 2-5. Fordi de fleste som deltok i disse studiene hadde relativt bra verdier av vitamin D i utgangspunktet, er det fortsatt mulig at vitamin D-tilskudd kan redusere risikoen for attakker og nye MR-lesjoner hos de som har vitamin D-mangel (under ca 30 nmol/liter).  

Økt risiko for beinbrudd

Personer med MS har økt risiko for beinbrudd. Dette skyldes både falltendens og økt forekomst av beinskjørhet. Lavt nivå av vitamin D (under 50 nmol/liter) er ugunstig for beinhelsen, og tilskudd av vitamin D og kalsium kan da redusere risiko for fall og benbrudd. Det er også mulig at svært lave nivåer (under ca 30 nmol/liter) kan gi økt risiko for MS-attakk 5.

Ved tolkning av vitamin D-målinger må man ta hensyn til at serumnivået er lavest om våren og hos de fleste stiger til det dobbelte i løpet av sommeren. Personer med mørk hud, overvektige personer og personer som er lite ute har gjerne lavere nivåer og mindre svingninger. 

Praktiske råd til personer med MS og deres behandlere 

Ved følgende serumnivåer er det ikke nødvendig med mer tilskudd enn det personen eventuelt allerede tar: 

>50 nmol/L i januar-mai 

>75 nmol/L i juni-juli 

 >100 nmol/L i august-september 

>75 nmol/L i oktober-desember 

Det er heller ikke nødvendig med videre måling av vitamin D-nivået, med mindre betydelig endring i pasientens livsstil eller helsesituasjon forhold skulle tilsi det. 

Ved lavere nivåer anbefales tilskudd. Som en tommelfingerregel vil 10 mikrogram heve vitamin D-nivået med ca 10 nmol/liter. Daglig tilskudd med 80 mikrogram (=3200 internasjonale enheter) er oftest tilstrekkelig for å bringe vitamin D-nivået over 50 nmol/liter, og gir ikke risiko for overdosering hos personer som ikke har høyt nivå av vitamin D i utgangspunktet. 

  • Kontroller serumnivå ca tre måneder etter oppstart av tilskudd, gjerne hos fastlegen. Dersom nivået er 50-125 nmol/liter kontinueres samme dose. 
  • For de aller fleste personer med MS vil et tilskudd på 20 mikrogram (=800 internasjonale enheter) daglig fra september til april holde vitamin D-nivået over 50 nmol/liter gjennom hele året. Dette tilsvarer ca en spiseskje tran eller 200 gram laksefilet. 
  • Personer med mørk hud, overvektige personer og personer som er lite ute, kan trenge tilskudd gjennom hele året. 
  • Hyppige målinger av serumspeil og justeringer av vitamin D-dosering bør unngås. 

Referanser

(1) Holmoy T, Torkildsen O, Myhr KM, Loken-Amsrud KI. Vitamin D supplementation and monitoring in multiple sclerosis: who, when and wherefore. Acta Neurol Scand Suppl 2012;(195):63-9. 

(2) Hupperts R, Smolders J, Vieth R, Holmoy T, Marhardt K, Schluep M, Killestein J, Barkhof F, Beelke M, Grimaldi LME. Randomized trial of daily high-dose vitamin D3 in patients with RRMS receiving subcutaneous interferon beta-1a. Neurology 2019 October 8. 

(3) Camu W, Lehert P, Pierrot-Deseilligny C, Hautecoeur P, Besserve A, Jean Deleglise AS, Payet M, Thouvenot E, Souberbielle JC. Cholecalciferol in relapsing-remitting MS: A randomized clinical trial (CHOLINE). Neurol Neuroimmunol Neuroinflamm 2019 September;6(5). 

(4) Dorr J, Ohlraun S, Skarabis H, Paul F. Efficacy of Vitamin D Supplementation in Multiple Sclerosis (EVIDIMS Trial): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2012 February 8;13(1):15. 

(5) Butzkueven H, Ponsonby AL, Stein MS, Lucas RM, Mason D, Broadley S, Kilpatrick T, Lechner-Scott J, Barnett M, Carroll W, Mitchell P, Hardy TA, Macdonell R, McCombe P, Lee A, Kalincik T, van der Walt A, Lynch C, Abernethy D, Willoughby E, Barkhof F, MacManus D, Clarke M, Andrew J, Morahan J et al. Vitamin D did not reduce multiple sclerosis disease activity after a clinically isolated syndrome. Brain 2024 April 4;147(4):1206-15.