Hjem / Aktuelt / Rehabilitering

Rehabilitering

Helseforetakene vil kutte kostnader på rehabilitering. Dette vil få store konsekvenser for tverrfaglig spesialisert rehabilitering for personer med MS.

Bakgrunn: helseforetakene vil kutte kostnader på rehabilitering

I løpet av 2023 har Helse Midt og Helse Sør-Øst utarbeidet nye fagplaner for hele rehabiliteringsfeltet. Dette er et svært arbeid som omfatter alle sykdomsområder. Ut i fra fagplanene er det laget behovsvurderinger som grunnlag for nye anbud, med kostnadskutt som sterk motivasjon. Det er foreslått en overgang fra «døgntilbud» til «dagtilbud», men dette bryter med god faglig praksis og hva som er dokumentert effektivt for personer med MS. Dessuten oppstår det store praktiske problemer med «dagtilbud», hvor konsekvenser ikke er beskrevet.

Alle rehabiliteringsinstitusjoner har fått sagt opp sine avtaler med de to helseforetakene, med sikte på fornyede avtaler fra 2026.

Allerede i dag merker personer med MS at det har blitt vanskeligere å komme på rehabilitering. Helseforetakene har etablert RVE (regional vurderingsenhet) som skal godkjenne henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende nevrologer, og MS-forbundet får nå tilbakemeldinger om at RVE gir avslag på flere og flere søknader.

Føringer fra Regjeringen

Helse- og omsorgsdepartementets plan for rehabilitering ble omtalt i den nye nasjonale helse- og samhandlingsplanen som ble utgitt 1. mars. Den var overordnet og generell og en skuffelse i og med Riksrevisjonens knusende kritikk som ble presentert 15. februar. MS-forbundet la stor vekt på behovet for god rehabilitering i vårt høringssvar. Stortinget behandler nå planen, og det forventes at Stortinget vil beordre Regjeringen til å styrke satsningen på rehabilitering. Arbeidet i Stortinget vil pågå i mai og juni.

MS-forbundet mener

 • Tverrfaglig spesialisert rehabilitering er en hjørnesten i god MS-omsorg, og må sikres i spesialisthelsetjenesten.
 • Riksrevisjonens knusende kritikk og den svake nasjonale helse- og samhandlingsplanen må følges opp politisk: nedbyggingen av rehabilitering innen nevrologi og MS må stoppes
 • Hakadal MS-senter må få tilby rehabilitering til personer med MS i alle helseregioner
 • Brukere skal ha medbestemmelse i valg av institusjon, også på tvers av helseregioner
 • Innsparinger i helseforetakene må ikke gå på bekostning av brukere, kommuner og HELFO
 • Anbudsprosessene i Helse Midt og Sør-Øst er sterkt kritikkverdige: faglig innretning bryter med god faglig praksis og fagmiljøene og brukerorganisasjonene er ikke involvert.

MS-forbundets tiltak

 • Etablert samarbeid med Hjernerådet, Parkinsonforbundet, FFO og Virke fordi samarbeid gir større gjennomslag
 • Etablert samarbeid med fag- og forskningsmiljøet i MS-rehabilitering. Vitenskapelig dokumentasjon og god faglig praksis er premiss for politiske initiativ. Rehabilitering viktig tema på Solstrandmøtet 24.-25. april.
 • Høyre og FrP-besøk til Hakadal, møte med SV på Stortinget
 • Møte med Helse- og omsorgsministeren 6. mars: MS-forbundet førte ordet for en stor gruppe pasientorganisasjoner
 • Nasjonal helse- og samhandlingsplan: skriftlig innspill og muntlig høring 16. april.
 • Anbud i Helse Midt og Sør-Øst: skriftlige innspill
 • Felles uttalelse med Hjernerådet og Parkinsonforbundet i Trønder-Avisa: foreslått anbud i Helse Midt er en skandale og raserer fagkompetanse
 • Forsterke informasjon til medlemmer: nettsiden og MS-bladet

Dette kan du gjøre

 • Sett deg godt inn i tilbudet til institusjonene, og finn ut hva som er best for deg. Ordningen med fritt behandlingssted gjelder fortsatt.
 • Henvisning til rehabilitering må ha god begrunnelse
 • Henvisning fra nevrolog trenger ikke godkjenning fra RVE, med unntak av Helse Midt.
 • Klag på avslag, det er en rettighet du har. Utdyp begrunnelsene, det virker.Søk gjerne hjelp hos MS-forbundets sosionom Ellen Margrethe Berg

Signer oppropet!

Sigbjørn Drevland og Ror Tore Hanssen på vei over fotgjengerfeltet

Stopp nedbyggingen av livsviktig helsehjelp for personer med MS!

Det kan bli slutt på at personer med MS får tilgang på den beste hjelpen til å mestre livet med sykdom. Nå er…