Hjem

Aktuelt

Torbjørn Hagen

Torbjørn Hagen

Torbjørn ønsker å bruke sine erfaringer fra da han ble sammen med en med MS, til å hjelpe andre i samme situasjon.

Eilif Dverfsnes

Eilif Dverfsnes

Etter og ha levd som pårørende til en med MS i 35 år, har Eilif mange erfaringer som han gjerne deler som likeperson.

Bente Helene Omberg

Bente Helene Omberg

Bente Helene er likeperson fordi hun selv har følt på hvor godt og positivt det er å ha et menneske å snakke med.

Asgeir Berg

Asgeir Berg

Asgeir ble likeperson fordi han vil hjelpe andre pårørende til å bedre forstå hvordan de selv påvirkes av at en de er glad…

Solgunn Asmyhr Lindtveit

Solgunn Asmyhr Lindtveit

Solgunn er likeperson for å kunne støtte og være tilgjengelig for andre pårørende.

Marthe Lindberg

Marthe Lindberg

Marthe er likeperson fordi hun ønsker å hjelpe andre gjennom å bidra med sine egne erfaringer.

Åse Jin Brustad

Åse Jin Brustad

Åse er likeperson fordi hun tror hun kan hjelpe andre ved å dele sin erfaring.

Bente Sneis

Bente Sneis

Bente har lært mye om MS gjennom å være pårørende, og ønsker å kunne hjelpe andre.

Aleksander Vollebekk Olsen

Aleksander Vollebekk Olsen

Aleksander valgte å bli likeperson for å hjelpe de som trenger noen å snakke med, samtidig det gir han masse tilbake.

Aino-Anette Søreng

Aino-Anette Søreng

Aino-Anette er likeperson fordi hun ønsker å være der for unge som har foreldre med MS, slik hun gjerne skulle hatt noen å…