Hjem / Aktuelt / Forslag om stamcellebehandling behandles på Stortinget

Forslag om stamcellebehandling behandles på Stortinget

Frp sendte i juni inn representantforslag til Stortinget om finansiering av stamcellebehandling. Forslaget behandles på Stortinget i november 2023. 

I 2021 pekte stortingsflertallet på at RAM-MS studien må ferdigstilles, nå bes det om mulighet for stamcellebehandling utenom RAM-MS studien

I juni i år arrangerte MS-forbundet og FrP fagpolitisk møte om stamcellebehandling på Stortinget. Frp sendte deretter inn et dokument 8 forslag som skal behandles på Stortinget i november. Forslaget i sin helhet kan du lese her. Debatt i Stortinget blir 8. desember. 

Skriftlig høring er avholdt, innspillene kan du lese her 

Forslagene er som følger:

1. Stortinget ber regjeringen orientere Stortinget om fremdrift og finansiering for den nasjonale RAM-MS studien på stamcellebehandling, i tråd med Stortingets vedtak ved behandlingen av representantforslag 221 S (2020–2021)(vedtak nr. 991 (2020–2021)). 

2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med en plan for hvordan alvorlig syke pasienter som faller utenfor RAM-MS studien kan tilbys stamcellebehandling gjennom unntaksordningen, når nasjonal medisinsk ekspertise anbefaler slik behandling.

3. Stortinget ber regjeringen sørge for at det innføres stamcellebehandling for MS-pasienter i norske sykehus i tråd med faglige anbefalinger fra nasjonal medisinsk ekspertise, for pasienter som ikke kan inkluderes i RAM-MS studien.

MS-forbundet jobber aktivt for innføring av stamcellebehandling og følger saken nøye. Her kan du lese hvordan MS-forbundet har arbeidet med saken.