Hjem / Kunnskapsbank / Hva kan jeg gjøre selv?

Hva kan jeg gjøre selv?

Det finnes ingen helbredende behandling for MS ennå. Men det er mange ting du kan gjøre selv for å mestre de utfordringer MS kan gi. 

Artikkelen er kvalitetssikret av: 

Øivind Torkildsen – professor og nevrolog ved Haukeland universitetssjukehus, og

Gro Owren Nygaard – forsker og nevrolog ved Oslo universitetssykehus og Universitetet i Oslo.

Generelle råd 

Noen har få eller ingen funksjonstap, andre har sterke funksjonsnedsettelser. Uansett kan bevisstheten om sykdommen sette sitt preg på hverdagen. Kunnskap om MS er den beste og sikreste veien til å skaffe deg kontroll over sykdommen.

Her er noen generelle råd:

  • Skaff deg god og pålitelig informasjon om MS
  • Still spørsmål til helsepersonell
  • Driv regelmessig trening
  • Prøv å leve et normalt, aktivt liv der du tar hensyn til dine begrensninger
  • Gå til regelmessige kontroller hos lege/nevrolog
  • Ikke trekk deg tilbake fra venner og ditt sosiale liv
  • Ikke føl deg skamfull eller mindreverdig fordi du har MS

Fysioterapi

Fysioterapi og regelmessig trening kan være nyttig. Diskuter med din lege/nevrolog hvilken behandling eller treningsprogram som kan passe. Svømming, yoga og terapiridning er eksempler på aktiviteter som kan være gunstige. Styrketrening er spesielt bra for deg med MS, men det viktigste er ikke hvilken aktivitet du velger, men at det er en trening som passer for deg.

Kosthold og røyking

Mange sammensatte og kompliserte kosthold har vært anbefalt ved MS. Felles for dem er at de savner et vitenskapelig grunnlag. Nasjonalt kvalitets- og kompetansenettverk for MS anbefaler at personer med MS følger de kostholdsråd som helsemyndighetene gir:

Et balansert kosthold med fisk, magert kjøtt, grønnsaker, frukt og tilstrekkelig med kostfiber, der en opprettholder normalvekten og begrenser inntaket av animalsk fett. 

Mange med MS har vitamin D-mangel. Vitamin D mangel er en risikofaktor for å få MS og noen studier tyder på at tilskudd av nok vitamin D også kan ha en positiv effekt på MS-sykdommen. I Norge vil de fleste som ikke tar tilskudd få vitamin D-mangel i vintermånedene. På bakgrunn av dette anbefaler vi tilskudd av minst 800 IE per dag i vinterhalvåret, for å opprettholde et godt vitamin D-nivå.

Studier har vist at røyking kan være en utløsende faktor ved MS. Det er også vist at røyking kan forverre symptomene etter at man har fått sykdommen. Vi anbefaler derfor at du forsøker å slutte å røyke. Søk råd og hjelp hvis du trenger det. 

Hjelpemidler

Det finnes mange små og store hjelpemidler som kan gjøre hverdagen enklere. Mange tror at hjelpemidler bare er for personer med store funksjonsnedsettelser, men det er også mange små, praktiske anordninger som kan være til hjelp. Ta kontakt med ergoterapeut i kommunen din eller Nav hjelpemiddelsentral i ditt område for informasjon.

Vil du lære mer?

MS-forbundet har et omfattenede likepersonsapparat. Her kan du få snakke med personer som har hatt MS en stund, eller personer som er pårørende.  

MS-forbundet tilbyr rådgivning fra sosionom. Det er også mulig å få gratis juridisk rådgivning gjennom vår paraplyorganisasjon, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO).

Norsk MS-veileder har et eget kapittel om å leve med MS.

Om fagartikkelen

Fagartikkelen er laget med verdifull fagkunnskap, faktagrunnlag, ideer og inspirasjon fra Norsk MS-veileder.

Tusen takk!

a

Relevant