Hopp til hovedinnholdet

20 millioner til stamcelleforskning

(Illustrasjonsbilde)

Pengene skal gå til å utvide stamcellestudien i Bergen til flere pasientgrupper. Generalsekretær i MS-forbundet har tydelige forventninger om at kriteriene nå utvides. 

Det er bevilget 20 millioner kroner for å utvide den nasjonale kliniske studien av autolog stamcellebehandling (HSCT) mot MS til flere pasientgrupper. Dette skjedde gjennom budsjettforliket mellom FrP og regjeringen.

Stamcellestudien, med navn RAM-MS, er en såkalt multisenterstudie der Norge samarbeider med nevrologiske avdelinger i Sverige, Danmark og Nederland.

Studien skal undersøke om det på lang sikt er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom HSCT og godkjente MS-medikamenter. Medikamentene som er med i studien er Lemtrada og Mavenclad. Ocrevus er også med som komparator i de andre landene som har godkjent denne.

    

Ønsker utvidelse av kriteriene

Mona Enstad, generalsekretær i MS-forbundet, er veldig glad for nyheten om økt bevilgning.

- MS-forbundet har stor tro på stamcellebehandling for personer med MS. Vi jobber for persontilpasset behandling for den enkelte pasient. Vårt mål er at stamcellebehandling skal bli en del av standardbehandlingen for personer med MS i Norge.

- Persontilpasset behandling er viktig. Vi må sørge for at alle får den behandlingen som er riktig i sitt tilfelle.

Enstad har en tydelig forventning om at kriteriene nå utvides slik at flere kan innlemmes i studien. Hun er bekymret for rekrutteringen til studien, som til nå har vært lav. Siden studien startet opp i 2018 er kun 45 norske pasienter blitt inkludert. 

- Kriteriene har vært veldig snevre, og det har vist seg vanskelig å få nok pasienter med. Dette må det gjøres noe med. Kun ved gode resultater fra denne studien vil stamcellebehandling kunne bli standardbehandling i Norge. 

    

Usikkert om veien videre

- Jeg er veldig glad for denne tildelingen. Det vil gjøre det mulig for oss å tilby denne behandlingen til et større antall pasienter enn vi ellers ville.

Det sier professor og overlege Øivind Torkildsen. Sammen med professor Lars Bø leder han studien, som Haukeland universitetssjukehus står bak.

Torkildsen opplyser om at de har en pågående intern diskusjon om kriteriene, og hvordan bevilgningen skal forvaltes på best mulig måte. Torkildsen ønsker derfor ikke å komme med mer detaljer om veien videre for bevilgningen før den interne diskusjonen er ferdig.

Er du interessert i å være med i studien?

Pasienter har rett på å bli informert om studien. Alle som oppfyller kriteriene og ønsker det selv, skal henvises til et studiesenter for gjennomgang av inklusjons- og eksklusjonskriterier, og randomisering til studien.

For direkte kontakt med studiesykepleier kan du ringe 55 97 47 09 eller 55 97 53 62

Kriterier

- Du må være mellom 18 og 50 år

- Du må ha attakkvis MS

- EDSS under 5,5

- Du må ha hatt et attakk under pågående immunmodulerende MS-behandling siste år, behandlet med steroider og bekreftet på MR (minst en kontrastladende lesjon eller minst tre nye eller forstørrede T2-lesjoner)

- Attakket/attakkene må ha oppstått minst tre måneder etter oppstart med MS-behandling

- Tidligere eller pågående bruk av Lemtrada, Mavenclad, Ocrevus eller rituksimab utelukker fra deltagelse i RAM-MS studien

Halvparten av de som blir med i studien, vil behandles med stamcelletransplantasjon, mens den andre halvparten får en av de andre studiebehandlingene.  

   

Les mer på RAM-MS-studiens nettsider

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.