Hopp til hovedinnholdet

Anerkjennelse for kvalitetsforbedringsprosjekt

For personer som får MS, er det viktig å komme raskt i gang med sykdomsbegrensende behandling.  Et norsk prosjekt som forkorter tiden det tar å komme i gang med behandling, har fått internasjonal anerkjennelse.

Norsk MS-register og biobank avdekket i 2017 stor variasjon mellom helseforetakene i hvor lang tid det gikk fra pasienten fikk diagnosen til det ble startet behandling. På bakgrunn av dette startet registeret i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for MS et kvalitetsforbedringsprosjekt for å redusere tiden det tar fra diagnosen stilles til behandling starter (2017-2019).  Høsten 2019 startet vi et tilsvarende prosjekt som fokuserer på å redusere tiden fra pasienten henvises til nevrolog til diagnosen stilles.  

Til sammen elleve sykehus i Norge takket ja til å delta i prosjektene (5 sykehus deltok i begge). For begge prosjektene ble det gjennomført en lokal pilot på Nevrologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus i forkant av de nasjonale prosjektene.

Målet for prosjektene var:

  • Diagnosen skal avklares innen 3 uker etter mottatt henvisning til nevrologisk avdeling for 75% av de som får en MS-diagnose.
  • Innen 1 måned etter at MS-diagnosen er stilt, skal 75% av pasientene ha startet sykdomsbegrensende behandling.

Begge prosjektene viste forbedringer i resultatene for alle deltagende sykehus. I det siste prosjektet ble det målt både tid fra henvisning til diagnose og tid fra diagnose til behandlingsstart for å kunne vurdere reduksjon i total tid fra henvisning til behandling.

Nominert til pris

MS Brain Health er en internasjonal organisasjon som arbeider for å bedre behandling og hjernehelse hos personer med MS (https://www.msbrainhealth.org/). Organisasjonen deler hvert år ut priser for hjernehelsefremmende arbeid innen MS. I år var det et engelsk bidrag som stakk av med seieren, men kvalitetsforbedringsprosjektet var en av de tre finalister.

- Dette inspirerer oss sterkt til å arbeide videre med å bedre kvaliteten på MS-omsorgen i Norge. Takk til alle som har vært med å gjøre disse prosjektene mulig; MS-forbundet, nevrologer, sykepleiere, merkantilt personale, avdelingsledelse ved de ulike deltakende sykehus, samt Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest, forteller prosjektlederne Tori Smedal og Anne Britt Skår.

Prosjektene var finansiert av Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre og Fagsenter for medisinske kvalitetsregistre i Helse Vest.

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.