Hopp til hovedinnholdet

Kraftig økt forekomst av MS

Over 10.000 personer i Norge lever med MS. Forekomsten er blant de høyeste i verden.

Det går fram av en landsomfattende undersøkelse gjort av forskere ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, og institutt for klinisk medisin ved Universitetet i Oslo.

Ved årtusenskiftet regnet man med at det var rundt åtte tusen personer med MS i Norge. Undersøkelsen som nå er publisert i Multiple Sclerosis Journal, viser at det 1. januar 2012 var 10.121 personer med MS i live og bosatt i Norge. Av disse var om lag 7000 kvinner og 3000 menn.

Forskerne har hentet informasjon fra Nasjonalt MS-register og biobank, Oslo MS-register, Norsk pasientregister og Reseptregisteret. Det er første gang man har undersøker forekomst av MS i hele landet ved ett og samme tidspunkt.

Høyest forekomst i midt-Norge

Forekomst (prevalens) måles gjerne i antall sykdomstilfeller per 100.00 innbyggere. Det er gjennomført en rekke studier på prevalens i Norge. Rundt årtusenskiftet viste studiene en prevalens på mellom 150 og 180 per 100.000 (mellom 7500 og 9000 personer). Det var store forskjeller fra fylke til fylke. Nord-Norge hadde for eksempel klart lavere forekomst enn resten av landet.

Den nye studien viser en forekomst på 203 per 100.000 (10.121 personer). Det er også her forskjeller mellom landsdelene, men Nord-Norge skiller seg ikke lenger ut. Her er tallene for de fem helseregionene i Norge:

Nord, 191/100.000, Midt, 249/100.000, Vest, 186/100.000, Syd, 201/100.000, Øst, 200/100.000.

Det er altså trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal som samlet har den høyeste forekomsten av MS i Norge. Region Vest med Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane ligger lavest.

En del internasjonale undersøkelser, blant annet en fra Sverige, viser at forekomsten øker jo lenger nord man kommer. Dette gjelder altså ikke her hos oss, i følge denne studien.

Personer med MS lever lenger

Studien viser en økning i forekomsten av MS, men forskerne vet ikke sikkert hva økningen skyldes. Nevrolog og doktorgradsstipendiat Pål Berg-Hansen, som har ledet studien, mener det kan ha sammenheng med kartleggingsmetodene, som har blitt bedre de siste årene.

Men det kan også ha sammenheng med at personer med MS lever lenger enn de gjorde før.

- Vi vet ikke hvorfor MS-pasientene lever lenger nå enn for noen tiår siden. Jeg tror det kan komme av at oppfølgingen i helsevesenet er blitt bedre, og at man har fått betydelig bedre behandlingsmetoder for komplikasjoner som eksempelvis vannlatingsproblemer, sier Berg-Hansen til ms.no.

- Men bremsemedisinene for attakkvis MS, som nå har vært tilgjengelige i snart 20 år, kan også ha spilt en rolle. Og hvis det er riktig, kan vi se for oss en ytterligere økning i pasientoverlevelse etter hvert som medisinene blir stadig mer effektive.

Berg-Hansen opplyser at man ikke har undersøkt antall nye sykdomstilfeller per år (insidens) i denne studien. Andre studier de senere år har funnet at mens prevalensen har økt, så har insidensen stabilisert seg på 6-8 nye tilfeller per 100.000 her i Norge. Det vil si at mellom 300 og 400 personer får MS hvert år i en befolkning på fem millioner.

Høyrisiko-områder for MS

Her er noen av områdene i verden med høyest forekomst av MS:

Canada (begrenset område): 292 per 100.000

Norge: 203

Skottland: 190

Sverige: 189

Danmark: 173

*Orknøyene: 402

Kilde: MSIFs verdensatlas, og Berg-Hansen

*Sammenligningen er vanskelig fordi mange studier tar for seg regioner/fylker, ikke hele land. Orknøyene har høyeste registrerte forekomst i verden.

Multiple Sclerosis Journal

Personvern Logg inn for webredaktører

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.