Hopp til hovedinnholdet

Medisinsk cannabis kan tilbys også i Norge

Et prøveprosjekt i Danmark har møtt stor motstand, men nå skriver danske nevrologer ut medisinsk cannabis til MS-pasienter med alvorlige smerteproblemer. (Illustrasjonsfoto)

I Danmark er det startet en prøveordning der MS-pasienter får resept på cannabis, som skal lindre smerte. Også i Norge åpner regelverket for at MS-pasienter kan få cannabis til medisinsk bruk.

Den danske regjeringen har vedtatt å igangsette en forsøksordning med medisinsk cannabis til en avgrenset pasientgruppe.  Avtalen innebærer at pasienter som tidligere har vært i behandling med relevante, godkjente legemidler, kan få utskrevet resept på medisinsk cannabis.

En undersøkelse foretatt av Scleroseforeningen blant 438 MS-pasienter viser at 14 prosent plages daglig eller i perioder av sterke smerter, og 11 prosent plages av sterke spasmer. En av fire pasienter med sterke smerter, og mer enn hver tredje pasient med sterke spasmer, opplever ingen eller nesten ingen lindring ved medisinsk behandling.

Åpner for økt bruk i Norge

MS-pasienter kan være aktuelle kandidater for cannabis til medisinsk bruk, opplyser overlege  Sigurd Hortemo i Legemiddelverket. (Foto: Legemiddelverket)

Cannabis er i utgangspunktet ikke lovlig som legemiddel i Norge, men det har vært lite kjent at det finnes en åpning i regelverket. Helsedirektoratet gikk derfor for et drøyt år siden sammen med Statens legemiddelverk om å lage en veiledning til norske leger som ønsker å gi pasienter denne behandlingen.

Helsemyndighetene understreker at tilgangen vil bli strengt regulert, og at det vil dreie seg om pasienter med sterke smerter, som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket bekrefter overfor MS-bladet at MS-pasienter kan være aktuelle kandidater for cannabis til medisinsk bruk.

– Vi mener MS-pasienter bør prøve Sativex først, som er et godkjent legemiddel. Men hvis man har en pasient med sterke smerter som ikke har effekt av godkjent behandling, som ønsker å prøve cannabis til medisinsk bruk, da skal man ha gode argumenter for ikke å tilby det, mener Hortemo.

Mener Sativex har flere bivirkninger

I 2012 ble Sativex offisielt godkjent som det første cannabispreparatet her til lands. Preparatet sprayes under tungen, og er først og fremst til hjelp for MS-pasienter som har spasmer, eller spasmerelaterte smerter. Medikamentet inneholder lave konsentrasjoner av cannabisstoffer, og har i studier vist effekt på omtrent halvparten av de som har fått prøve det.

Ifølge Scleroseforeningen viser erfaringer fra Danmark at mange MS-pasienter opplever større lindring fra «naturlig» cannabis enn fra såkalt medisinsk cannabis (som Sativex), som inneholder isolerte eller syntetiske aktivstoffer fra cannabis.

I fjor fikk rundt 350 norske pasienter utskrevet Sativex, 250 av dem på blå resept – i hovedsak MS-pasienter.

Tar med seg hjem fra Nederland

Flere norske pasienter har skaffet seg cannabis ved å kjøpe det illegalt eller dra til Nederland for å kjøpe stoffet. Her har man kunnet omgå forbudet ved å få skrevet ut resept av nederlandske leger. Det er nettopp denne praksisen helsemyndighetene ønsker å endre.

– Hvis folk med alvorlig sykdom har erfart at de har god nytte av cannabis, er det ikke noe mål å hindre at de får bruke planten. De skal ikke behøve å skaffe seg stoffet illegalt eller reise fram og tilbake til Nederland for å kjøpe det der, sier Sigurd Hortemo.

Legene er skeptiske 

Den danske legeforeningen har advart mot prøveordningen fordi de mener bivirkninger og effekt ikke er undersøkt grundig nok. De ønsker heller ikke at legene skal stå med ansvaret for å skrive ut et medisinsk produkt som ikke er godkjent som legemiddel.

Flere danske nevrologer, med professor Per Soelberg Sørensen i spissen, vil imidlertid gi prøveordningen en sjanse.

- Hvis pasientene ønsker å få den nye medisinske cannabis, velger vi å skrive den ut, fordi vi er ganske sikre på at den ikke er til skade for pasientene, uttaler han til Scleroseforeningens hjemmeside.

Også norske leger er skeptiske og mener effekt og bivirkninger er dårlig dokumentert. Sigurd Hortemo i Legemiddelverket er enig i at dokumentasjonen av effekt er mangelfull, men påpeker at bivirkninger er en risiko også for eksisterende legemidler mot smerter og spasmer.

Developed by Aplia - Powered by eZ PublishPersonvern

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler. Les mer om informasjonskapsler her. Ikke vis denne meldingen igjen.